วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ติวเข้ม พนง.สืบสวน-ไต่สวน ห่วงส่อวุ่นลงคะแนนเปิดเช้าปิดมืด

กกต.เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวน-ไต่สวนระดับกลาง เตรียมความพร้อมตรวจสอบเลือกตั้งให้พนักงาน ห่วงปมลงคะแนนเปิดเช้าปิดมืด หวั่นเกิดปัญหา

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต. เปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรของสำนักงาน กกต. ที่มีหน้าที่สืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. การเปิดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 4 นอกจากการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนและไต่สวน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศบังคับใช้แล้ว ยังได้มุ่งเน้นให้เจาะลึก และวิเคราะห์เนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องด้วย

นายบุญส่ง กล่าวถึง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า กกต.ได้โต้แย้งไป 5 ประเด็น ซึ่งการโต้แย้งเรื่องการให้อำนาจศาลฎีกาเรื่องใบเหลืองหลังประกาศผลการเลือกตั้ง การให้ใบดำ หรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง โดยไม่มีใบแดง หรือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง การโต้แย้งไปคงสู้ลำบาก เพราะในมาตราเดียวกันนี้เขียนในวรรคสามว่า การที่ศาลฎีกาจะให้ใบดำหรือใบแดงขึ้นอยู่กับกฎหมายลูก ฉะนั้น สนช. คงคิดรอบครอบแล้ว แต่โต้แย้งเพื่อไม่ให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ กกต.ยังได้มีข้อสังเกตเรื่องการลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. โดย กกต.เคยเสนอให้ลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 08.00-16.00 น. เหมือนกับการออกเสียงประชามติผลลัพธ์ดี แต่เป็นห่วงความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประเด็นนี้เราไม่ได้โต้แย้งไป เพราะไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ได้ข่าวว่า กรธ. มีการโต้แย้ง เขาคงคิดเหมือนต่างประเทศ แต่ในประเทศเราไม่เหมือนกัน เช่น ญี่ปุ่น ปิดหีบ 20.00 น. แต่ไม่ได้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง แต่ของไทยเรายังนับคะแนนที่หน่วย หากเกิดปัญหาขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับก็จะเป็นปัญหาได้

กกต.เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวน-ไต่สวนระดับกลาง เตรียมความพร้อมตรวจสอบเลือกตั้งให้พนักงาน ห่วงปมลงคะแนนเปิดเช้าปิดมืด หวั่นเกิดปัญหา 12 ก.พ. 2561 14:39 12 ก.พ. 2561 14:54 ไทยรัฐ