วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ค้นพบเมืองโบราณ ชาวมายันในป่ากัวเตมาลา

ค้นพบเมืองโบราณ ชาวมายันในป่ากัวเตมาลา

  • Share:

อาณาจักรมายา (Maya) เป็นอาณาจักรโบราณที่ตั้งอยู่ในอเมริกากลางแถบประเทศเม็กซิโก เบลิซ และกัวเตมาลา ซึ่งอารยธรรมมายาของพวกเขาก็ยิ่งใหญ่ที่สุดอารยธรรมหนึ่งของโลก สร้างสรรค์ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และก่อเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ที่เป็นมรดกล้ำค่าให้คนรุ่นหลังได้นำมาใช้ประโยชน์ ล่าสุดมีการค้นพบซากเมืองโบราณในป่าดงดิบกัวเตมาลา โดยนักโบราณคดีจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และกัวเตมาลา ที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิธรรมชาติและมรดกชาวมายันในกัวเตมาลา

มองเผินๆ ป่าดงดิบในแคว้นพีเทน ของกัวเตมาลาก็เหมือนป่าอื่นๆทั่วไป แต่ทีมวิจัยใช้เทคนิคการทำแผนที่ด้วยการสะท้อนแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า LiDAR (Light Detection And Ranging) ลงไปที่ผืนป่า ทำให้พบโครงสร้างพื้นฐานอาคารบ้านเรือนรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ และพีระมิด เทคโนโลยีดังกล่าวจึงสร้างให้เห็นรูปทรงของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และเมื่อวัดขนาดของพื้นที่แล้วพบว่าเมืองโบราณแห่งนี้ใหญ่ประมาณ 2,100 ตารางกิโลเมตร และยังมีร่องรอยการทำเกษตรกรรม การขุดคลองชลประทานขนาดใหญ่ รวมถึงกำแพงกั้นคูน้ำ รวมทั้งป้อมปราการ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในเมื่อครั้งอดีตนั้นมีชาวมายันอาศัยอยู่ราวๆ 10 ล้านคน

ทีมสำรวจเผยว่า อารยธรรมมายาเจริญรุ่งเรืองระหว่างประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช มาจนถึงคริสต์ศักราชที่ 900 โดยลูกหลานของชนเผ่ามายันยังคงอาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบนี้ และเมื่อวิเคราะห์จากเส้นทางสัญจรและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการขยายตัวของการทำเกษตรกรรม ก็ตั้งข้อสังเกตว่าอารยธรรมมายานั้นแตกต่างจากวัฒนธรรมโบราณอื่นๆ.­­

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้