วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิบากกรรม "เปรมชัย"

ทันทีที่สิ้นเสียงปืน กลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ไม่เพียงแต่กระชากวิญญาณของ “เสือดำ” สัตว์ป่าคุ้มครองหายากออกจากร่างเท่านั้น

แต่ได้กระชากชื่อเสียงเกียรติยศและเกียรติภูมิ ของคนชื่อ “เปรมชัย กรรณสูต” นักธุรกิจใหญ่ เจ้าของและผู้บริหารระดับสูง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้รับสัมปทานงานภาครัฐมูลค่านับแสนล้าน

ภายหลังจากภาพ การฆ่า...กลิ่นคาวเลือด การชำแหละถลกหนังเสือดำ ซากเก้ง และไก่ฟ้าหลังเทา ถูกเผยแพร่ออกมาพร้อมภาพ “เปรมชัย” และทีมงาน ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการล่าครบมือ!!

“เปรมชัยและพวกถูกตั้งข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่, ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง, มีหรือครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง, พกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และล่าสุดเพิ่มข้อหาพยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน!!

แม้ขณะนี้เขาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ตาม!!

เสียงก่นด่าสาปแช่ง ประณามหยามเหยียด จากผู้คนในทุกแวดวงสังคมถาโถมไปที่ “เปรมชัย” ในทุกช่องทาง

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันรุนแรงและเหี้ยมโหดเกินกว่าจะรับได้!!

การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสำหรับชาวพุทธถือว่าผิดศีล 5 ข้อแรกแล้ว แต่นี่ยังเป็นการใช้อภิสิทธิ์เข้าไปล่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และได้รับการปกป้องและอนุรักษ์จนถือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและมีสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกันมากที่สุด

ประวัติและพฤติกรรมของ “เปรมชัย” จึงถูก ชำแหละขุดคุ้ยขึ้นมา ทั้งหน้าที่การงานและธุรกิจ รวมทั้งมีการเรียกร้องให้ลงโทษขั้นสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง!!

หาก “เปรมชัย” เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่ได้เป็นนักธุรกิจร่ำรวยมีชื่อเสียง เขาก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามความผิดและหลักฐานที่มี เสียงก่นด่าจากผู้คนในสังคมก็คงไม่เซ็งแซ่และดังกระเพื่อมต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้

ความคาดหวังในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมย่อมสูงกว่าคนทั่วไป!! จึงมีการเรียกร้องให้ปลด “เปรมชัย” พ้นจากการเป็นผู้บริหารบริษัท ITD แต่ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.3/2560 ไม่ ได้ระบุให้ความผิดในเรื่องนี้ ว่าเป็นลักษณะที่จะเข้าข่ายการเป็นผู้บริหารที่ขาดความน่าไว้วางใจ เนื่องด้วย ก.ล.ต.จะเน้นความผิดด้านการฉ้อโกง หรือการทุจริตต่อหน้าที่มากกว่า

แต่ในกรณีนี้ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นไว้ชัดเจนว่า บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้จัดทำแนวบรรษัทภิบาลที่ดีของตนเองในระดับที่สูงกว่ากฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น เมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวบรรษัทภิบาลของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ จึงควรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

และเมื่อเข้าไปดูข้อมูลของบริษัทก็พบว่า ITD ได้มีการจัดทำและประกาศ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” 2561 เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน โดยในหัวข้อนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้านสังคมส่วนรวม ซึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนว่า บริษัทจะไม่ทำการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม!!

นั่นหมายถึงว่า “เปรมชัย” ฝ่าฝืนและไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญที่บริษัทได้ประกาศต่อสังคมไว้นั่นเอง!!

ขณะที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเอกชนไทยได้วัดระดับการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ของ ITD ไว้ที่ระดับ “ดีมาก” โดยได้คะแนนในช่วง 80-89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

หลังเกิดเหตุการณ์นี้ “บัณฑิต นิจถาวร” กรรมการผู้อำนวยการ IOD ก็ได้ออกมาบอกว่า แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่มีประเด็นที่อาจกระทบคะแนนประเมิน CGR ของบริษัท โดย IOD จะนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาพิจารณาประกอบการประเมินคะแนนในปีนี้!!

แต่สุดท้ายนี้ เชื่อว่า สังคมไม่ได้คาดหวังหรือให้ความสำคัญว่า “เปรมชัย” ยังอยู่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการบริษัท ITD หรือไม่เท่านั้น

แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การสูญเสียชีวิตเสือดำในครั้งนี้ จะได้เตือนใจให้เหล่า “เศรษฐีนักล่า” ได้เห็นวิบากกรรมของ “เปรมชัย” ในครั้งนี้ ที่ได้ถูกสังคมลงโทษอย่างหนักหน่วงที่สุด และเสียงปืนที่ก้องราวป่าในวันนั้นได้ปลุกกระแสการหวงแหน อนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติให้กลับขึ้นมา ให้สังคมไทยได้ตระหนักกันอีกครั้ง!!

วณิชยา แสงทอง

ทันทีที่สิ้นเสียงปืน กลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ไม่เพียงแต่กระชากวิญญาณของ “เสือดำ” สัตว์ป่าคุ้มครองหายากออกจากร่างเท่านั้น... 12 ก.พ. 2561 10:10 12 ก.พ. 2561 13:19 ไทยรัฐ