วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมมองสะท้อนความจริง

มุมมองสะท้อนความจริง

  • Share:

2 ปีแรก 2 ปีหลัง เกิดอะไรขึ้น?

เปรียบเทียบผลงานของรัฐบาลในห้วง 4 ปี แบ่งเป็น 2 ปีแรก กับ 2 ปีหลังนั้น ประชาชนมีความเห็นอย่างไร พึงพอใจมากน้อยแค่ไหน

กรุงเทพโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจากคะแนนเต็ม 10 ปรากฏ 2 ปีแรก ได้ 6.31 คะแนน 2 ปีหลังได้ 6.04 คะแนน

นั่นแสดงว่าคะแนนลดลง 0.27 คะแนน

2 ปีแรกที่ได้คะแนนมากที่สุดคือด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.81 คะแนน 6.67 คะแนน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.65 คะแนน การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างความโปร่งใส

2 ปีหลัง 6.62 คะแนน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.47 คะแนน การพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า และ 6.36 คะแนน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปีแรก 2 ปีหลัง พบว่า คะแนนมากที่สุดคือการพัฒนาสาธารณูปโภค รถไฟฟ้า ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 2 ปีแรก 0.19 คะแนน การพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการประชารัฐเพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน

คะแนนลดลงมากที่สุดด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างความโปร่งใสลดลง 0.76 คะแนน จาก 2 ปีแรก 6.65 คะแนน

ด้านการปฏิรูปการเมือง การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและด้านเศรษฐกิจของคนในประเทศลดลงเท่ากับ 0.54 คะแนน

ด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.97 คะแนน น้อยที่สุดใน 12 อันดับ

52.2% ยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในการบริหารประเทศ

ร้อยละ 40.7 เชื่อมั่นในการทำหน้าที่แต่อยากให้เปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น

11.5% เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ทุกตำแหน่ง

47.8% ไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ อยากให้เลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ

ครับ...เป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีแรก 2 ปีหลัง ที่ค่อนข้างจะได้ความเห็นที่เรียกว่าน่าจะตรงกับสภาพความเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดเห็น แต่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในวิถีปฏิบัติของรัฐบาล

อย่าง 2 ปีแรก ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาทุจริตมองเห็นภาพได้ชัดเจน

คือ รัฐบาลทำจริงและมุ่งมั่นอย่างชัดเจน

2 ปีหลัง การพัฒนาสาธารณูปโภค รถไฟฟ้า แจ้งเกิดอย่างเป็นระบบ เพราะมีการประมูลงาน มีการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง และโครงการประชารัฐ

แต่ในทางตรงกันข้าม 2 ปีหลัง การปฏิรูปการเมือง การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและด้านเศรษฐกิจลดลง เพราะเห็นได้ชัดคือการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปขบวน

แม้จะเชื่อมั่น “ลุงตู่” แต่ก็ต้องการให้เปลี่ยนรัฐมนตรีบางคนเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์

ถามว่าทำไม คำตอบก็คือคะแนนที่ลดลงมากที่สุดคือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใส

2 ประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนจนกลายเป็นปัญหา และ “จุดอ่อน” ของรัฐบาล แม้จะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ประชาชนรับรู้รับทราบเป็นอย่างดี

ถ้ารัฐบาลนำไปวิเคราะห์แก้ไขน่าจะทำให้สถานการณ์ทรงๆทรุดๆดีขึ้นได้.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้