วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ตรวจเข้มราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง ตรวจเข้มในช่วงเทศกาลตรุษจีน ร่วมเทศบาล ปศุสัตว์ พาณิชย์ ตรวจเข้มในช่วงเทศกาลตรุษจีน สร้างความเชื่อมั่นและดูแลเรื่องราคาให้แก่ผู้บริโภค

วันที่ 12 ก.พ. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันออกตรวจบริเวณตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยทางปศุสัตว์ได้ออกตรวจตามสถานที่เลี้ยงเป็ดไก่และสุ่มทำการตรวจโรคเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบเรื่องราคาและการปิดป้ายแสดงราคา และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ทำการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนตามอาหาร เช่นเนื้อไก่ เนื้อหมู อาหารทะเล และผักสด ภายในตลาดสดเทศบาล

ด้าน นายวีร์รวุทธ์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมส่งเสริม การเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) บูรณาการงานส่งเสริม และตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศ แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 61 โดยมี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ ตรวจสอบใบอนุญาตและเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ดำเนินการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป.

ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง ตรวจเข้มในช่วงเทศกาลตรุษจีน ร่วมเทศบาล ปศุสัตว์ พาณิชย์ ตรวจเข้มในช่วงเทศกาลตรุษจีน สร้างความเชื่อมั่นและดูแลเรื่องราคาให้แก่ผู้บริโภค 12 ก.พ. 2561 09:18 12 ก.พ. 2561 09:37 ไทยรัฐ