วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลี่ยงเรียกแท็กซี่หมดอายุ! แนะสังเกตหมวดทะเบียนรถก่อนใช้บริการ

ขนส่งทางบก แนะสังเกตหมวดทะเบียนรถแท็กซี่ก่อนใช้บริการ หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งานเพื่อความปลอดภัย!! พร้อมจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มงวด หากพบรถแท็กซี่หมดอายุลักลอบให้บริการ ปรับสูงสุดและปลดป้ายทะเบียนทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการขนส่งลงพื้นที่เข้มงวดจับกุมผู้ฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนครบ 9 ปี ซึ่งครบอายุการใช้งานตามกฎหมายแล้วมารับส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑล เช่น รังสิต ปทุมธานี นนทบุรี เพื่อจับกุมและป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดอายุการใช้งานของรถแท็กซี่มีระยะเวลาไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้สภาพรถมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมนำมาให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย แต่พบว่ามีรถแท็กซี่บางส่วนที่ครบอายุการใช้งานแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการแจ้งระงับหรือแจ้งเปลี่ยนประเภทรถ ซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่ง ผู้โดยสารจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (10) ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และต้องปลดป้ายทะเบียนออกทันที และหากนำรถที่แจ้งเปลี่ยนประเภทเป็นรถส่วนบุคคลแล้วมาลักลอบรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและความ ปลอดภัยในการใช้บริการแท็กซี่ ขนส่งทางบกขอแนะนำให้สังเกตรถแท็กซี่ก่อนเลือกใช้บริการ โดยสภาพตัวรถภายนอกต้องมั่นคงแข็งแรง หมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนกรณีเป็นรถแท็กซี่นิติบุคคลที่สังกัดสหกรณ์ หรือบริษัทต่างๆ จะขึ้นต้นด้วยหมวด “ท” โดยหมวดที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน ประกอบด้วย ทศ, ทษ, ทส, ทห กรณีเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองขึ้นต้นด้วยหมวด “ม” โดยหมวดที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน ประกอบด้วย มช, มฎ, 1มก, 1มข

ส่วนรถแท็กซี่หมวด ทว และหมวด มฉ จะทยอยครบอายุการใช้งานภายในปีนี้ ดังนั้น ในเบื้องต้นหากพบรถแท็กซี่หมวดทะเบียนนอกเหนือจากหมวดที่ระบุข้างต้น อาจเป็นรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการและแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก สายด่วน 1584 เพื่อติดตามตรวจสอบต่อไป

สำหรับเจ้าของรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ต้องดำเนินการส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อแจ้งระงับทะเบียน พร้อมถอดอุปกรณ์ส่วนควบของรถแท็กซี่ออก หากต้องการใช้รถเพื่อการส่วนตัว ต้องแจ้งเปลี่ยนประเภทจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เปลี่ยนสีตัวรถให้แตกต่างจากสีของแท็กซี่เดิมและห้ามนำมารับจ้างโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เจ้าของรถแท็กซี่ครบอายุการใช้งานแล้ว แต่ยังต้องการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่อย่างถูกกฎหมาย ขนส่งทางบกกำหนดให้รถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ตามโครงการ Taxi OK เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสูงสุด.

ขนส่งทางบก แนะสังเกตหมวดทะเบียนรถแท็กซี่ก่อนใช้บริการ หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งานเพื่อความปลอดภัย!! พร้อมจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มงวด หากพบรถแท็กซี่หมดอายุลักลอบให้บริการ... 12 ก.พ. 2561 08:11 12 ก.พ. 2561 08:14 ไทยรัฐ