วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอนรัฐเร่งลดโครงสร้างภาษีรถนำเข้า

นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้ารถยนต์อิสระ เปิดเผยว่า สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ อยากขอให้หน่วยงานราชการพิจารณาเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าของผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ กับผู้นำเข้ารถยนต์อิสระให้มีอัตราใกล้เคียงกัน เพื่อให้การแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างเสรี และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างในราคาใกล้เคียงกัน แต่ปัจจุบันราคาของผู้จัดจำหน่ายต่ำกว่าผู้นำเข้ารถยนต์อิสระค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการผูกขาดและการแข่งขันค่อนข้างลำบาก

ล่าสุด สมาคมได้ปรึกษากับกระทรวงการคลัง ในเรื่องการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ โดยสมาคมได้ขอให้มีการพิจารณาปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ (ซีบียู) ทุกยี่ห้อ จากเดิมจัดเก็บในอัตรา 80% โดยขอปรับลดเหลือประมาณ 40% ซึ่งได้รับการตอบรับจาก รมว.คลัง แต่อัตราการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จะปรับลดตามที่เสนอหรือไม่ คงต้องรอมติ ครม. ทั้งนี้ การปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นใหม่ๆมากขึ้น เนื่องจากรถยนต์ที่ผู้นำเข้าอิสระนำเข้าส่วนใหญ่บริษัทแม่ไม่ได้นำเข้ามาจำหน่าย จึงถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้บริโภค เมื่อมีการแข่งขันมากขึ้นอัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์ก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน และจ้างงาน ขณะที่ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีและนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นด้วย.

นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้ารถยนต์อิสระ เปิดเผยว่า สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ อยากขอให้หน่วยงานราชการพิจารณาเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้า... 12 ก.พ. 2561 07:51 12 ก.พ. 2561 07:57 ไทยรัฐ