วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขับเคลื่อน 'แม่แจ่มโมเดลพลัส' แก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

ก.ทรัพยากรฯ ขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประเดิมผุดศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” ในอ.แม่แจ่ม ขยายผลสู่เป้าหมาย ร่วมกับองคกรต่างๆ พร้อมลงนามเจตนารมณ์หยุดบุกรุกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว...

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างเปิดศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน”แม่แจ่มโมเดลพลัส” ว่า จากปัญหาไฟป่า หมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนำมาสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะแนวทางการจัดการป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน รูปแบบของระบบการผลิตที่สัมพันธ์กับปากท้องของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน คงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงวิกฤติเท่านั้น แต่ควรเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กันไป

ทั้งนี้แนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดล ภายใต้สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ได้นำไปสู่การหยุดยั้งบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี 2559 โดยการจัดระเบียบที่ดิน–ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับระบบการผลิตของเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่สำคัญลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้ กระทั่งในปี 2560 ได้เกิด “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ 6 เรื่องหลัก 1.สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ที่ดินทำกิน โดยการดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายกรมป่าไม้ และกรรมการปฏิรูป กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2.การผลิตสินค้า การตลาด การลงทุน 3. อาชีพ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพักชำระหนี้ 4.การจัดการทรัพยากร 5.การพัฒนากลไก กลุ่ม องค์กรเครือข่าย และ 6.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 


“แม่แจ่มโมเดล ประสบความสำเร็จในแง่ของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน ทำให้อ.แม่แจ่ม สามารถเปลี่ยนจากพื้นที่ลำดับต้นๆ เกิดค่าจุดความร้อนมากที่สุดเกือบทุกปี มาเป็นพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2559 ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหา ยกระดับจากการแก้ไขปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้าซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่จะตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง”

ด้านนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้ดำเนินงานในพื้นที่แม่แจ่มมาอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่การจัดทำแผนงานและโรดแม็ป ขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส และเพื่อให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่แนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ จึงเริ่มต้นสร้างพื้นที่เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและการประสานความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมลงนามบันทึกเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สร้างป่า สร้างรายได้สร้างพื้นที่สีเขียว และดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.

ก.ทรัพยากรฯ ขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประเดิมผุดศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” ในอ.แม่แจ่ม ขยายผลสู่เป้าหมาย ร่วมกับองคกรต่างๆ พร้อมลงนามเจตนารมณ์หยุดบุกรุกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว... 12 ก.พ. 2561 00:35 12 ก.พ. 2561 00:40 ไทยรัฐ