วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่องวิถีเด็กเลี้ยงควาย “ปางหนองซง”

พื้นที่ราบใน ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป็นแหล่งเลี้ยงควาย รู้จักกันในชื่อ “ปางควาย” แต่วันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวใคร่ไปสัมผัสวิถีชีวิต “คนเลี้ยงควาย”

นายปัด อุ่นนันท์ อายุ 66 ปี ประธานกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านเลขที่ 122 หมู่ 3 ต.หนองแรด อ.เทิง เล่าว่า ตั้งแต่จำความได้ครอบครัวพ่อแม่ให้ตนมาเลี้ยงควายที่ปางควายแห่งนี้

ปัจจุบันจึงยังสืบสานอาชีพเลี้ยงควายต่อจากบรรพบุรุษ ไม่คิดเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น จนถึงทุกวันนี้มีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงควายขึ้นในชื่อ“กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยหนองซง”

เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2541 จนถึงวันนี้ เป็นเวลารวมเกือบ 20 ปี มีผู้เลี้ยงควาย 20 ครัวเรือน มีจำนวนควายที่เลี้ยงไว้ทั้งสิ้นประมาณ 280 ตัว แยกย้ายไปตามหมู่บ้านต่างๆ

ช่วงกลางวันเท่านั้นที่นำมากินหญ้าที่ปางหนองซงแห่งนี้ แต่มีบ้างที่คนในละแวกใกล้เคียงเคยมาติดต่อขอซื้อควายครั้งละ 1-2 ตัว หลายเจ้าก็แทบไม่พอขาย

แต่ปัญหาที่ทางกลุ่มพบคือ สถานที่เลี้ยงไม่เพียงพอ ฤดูฝนพื้นที่เลี้ส่องวิถีเด็กเลี้ยงควาย “ปางหนองซง”

พื้นที่ราบใน ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป็นแหล่งเลี้ยงควาย รู้จักกันในชื่อ “ปางควาย” แต่วันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวใคร่ไปสัมผัสวิถีชีวิต “คนเลี้ยงควาย”

นายปัด อุ่นนันท์ อายุ 66 ปี ประธานกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านเลขที่ 122 หมู่ 3 ต.หนองแรด อ.เทิง เล่าว่า ตั้งแต่จำความได้ครอบครัวพ่อแม่ให้ตนมาเลี้ยงควายที่ปางควายแห่งนี้

ปัจจุบันจึงยังสืบสานอาชีพเลี้ยงควายต่อจากบรรพบุรุษ ไม่คิดเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น จนถึงทุกวันนี้มีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงควายขึ้นในชื่อ“กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยหนองซง”

เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2541 จนถึงวันนี้ เป็นเวลารวมเกือบ 20 ปี มีผู้เลี้ยงควาย 20 ครัวเรือน มีจำนวนควายที่เลี้ยงไว้ทั้งสิ้นประมาณ 280 ตัว แยกย้ายไปตามหมู่บ้านต่างๆ

ช่วงกลางวันเท่านั้นที่นำมากินหญ้าที่ปางหนองซงแห่งนี้ แต่มีบ้างที่คนในละแวกใกล้เคียงเคยมาติดต่อขอซื้อควายครั้งละ 1-2 ตัว หลายเจ้าก็แทบไม่พอขาย

แต่ปัญหาที่ทางกลุ่มพบคือ สถานที่เลี้ยงไม่เพียงพอ ฤดูฝนพื้นที่เลี้ยงควายถูกน้ำท่วมทุกปี เนื่องจากอยู่ติดกับ “หนองซง” แห่งนี้ จึงโดนขุดจนกลายเป็นหนองน้ำสาธารณะไปแล้ว

ช่วงฤดูฝนเกิดน้ำหลากควายไม่มีที่กินหญ้าล้มตายไป อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ด้วยการหาสถานที่เลี้ยงที่เพียงพอและสามารถเลี้ยงได้ทุกฤดูกาล

ทุกชีวิตย่อมแปรเปลี่ยนตามยุคสมัยตามกาลเวลา แต่มีบางสิ่งไม่ควรปล่อยผ่านไป ในเมื่อวิถีชีวิตคนรุ่นเก่าได้บ่งบอกรากเหง้าของคนยุคปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย จึงน่าเข้าไปช่วยเหลือตามกำลังความสามารถหรือไม่ก็สนับสนุนงบประมาณให้ตามสมควร

ก่อนที่วิถีชีวิตคนเลี้ยงควายจะไม่มีให้ได้เห็น และเป็นเพียงความทรงจำของคนรุ่นหลังเท่านั้น...!

วิโรจน์ วงศ์ใหญ่

พื้นที่ราบใน ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป็นแหล่งเลี้ยงควาย รู้จักกันในชื่อ “ปางควาย” แต่วันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวใคร่ไปสัมผัสวิถีชีวิต “คนเลี้ยงควาย” 11 ก.พ. 2561 14:15 11 ก.พ. 2561 14:15 ไทยรัฐ