วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีมูล! นศ.ฝึกงานร้อง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ปลอมเอกสาร เบิก6.9ล้าน

ผู้ช่วยเลขา ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริต กรณีนักศึกษาฝึกงานในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ร้องถูกบังคับให้ปลอมเอกสารลายมือชื่อเบิกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ กว่า 2 พันชุด เป็นเงิน 6.9 ล้าน พบมีมูล...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.พ.61 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขต 4 พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท. เดินทางมาตรวจสอบการสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่ น.ส.ปนิดา ยศปัญญา อายุ 22 ปี นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้องเรียนต่อเลขาธิการ คสช. ว่าขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมเพื่อนรวม 4 คน ถูกสั่งให้ปลอมเอกสารลายมือชื่อและข้อมูลเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และปลอมลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ตามคำสั่งของ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการฝึกงานของนักศึกษา(อ่านข่าว นศ.ฝึกงานแฉ! ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ สั่งปลอมเอกสาร เบิกเงิน6.9ล้าน)

ต่อมา น.ส.ปนิดา ผู้ร้องเรียนพร้อมด้วยอดีตลูกจ้างของศูนย์ฯ ดังกล่าวที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. พร้อมยื่นเรื่องขอคุ้มครองความปลอดภัย จากนั้นมีการพูดคุยกันประมาณ 30 นาที โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือบุคคลอื่นอยู่ร่วมรับฟังอย่างใด

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท. ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า หลังจากสำนักงานเลขาธิการ คสช.รับเรื่องร้องเรียน ก็สั่งการมาที่ ป.ป.ท. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรืองดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 4 ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนทั้งหมด จากนี้ไปก็จะรวบรวมหลักฐานเข้าสู่กระบวนการไต่สวน พร้อมกับลงพื้นที่พบปะชาวบ้านผู้ที่มีรายชื่อรับเงินช่วยเหลือทั้งคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ อ.เวียงเก่า และชาวบ้านกลุ่มส่งเสริมอาชีพ อ.บ้านฝาง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตามบัญชีการเบิกจ่ายนั้น มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง จากนั้นจะสรุปรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 493,742,900 บาท โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจำนวน 6,854,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จำนวนรายละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวนรายละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย จำนวนรายละ 3,000 บาท.

ผู้ช่วยเลขา ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริต กรณีนักศึกษาฝึกงานในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ร้องถูกบังคับให้ปลอมเอกสารลายมือชื่อเบิกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ กว่า 2 พันชุด เป็นเงิน 6.9 ล้าน พบมีมูล 11 ก.พ. 2561 12:46 11 ก.พ. 2561 13:53 ไทยรัฐ