วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดย ลมกรด

โจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งของรัฐบาลคือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วันนี้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร จำนวนกว่า 7 พันทีม ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เตรียมพร้อมกระจายกำลังลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจะนำมาสังเคราะห์ โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณกลางปี 1.5 แสนล้านบาทไว้รองรับ และจะใช้งบประมาณปกติของปีงบประมาณ 2561 ไปปรับให้เข้ากับความต้องการของชาวบ้าน เดินตามแนวทางแก้จนแบบจีน

เท่าที่เห็นแผนของรัฐบาลที่เตรียมไว้ มีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นการเอา โอทอป มารวมกับ ท่องเที่ยว เพื่อให้มีรายได้ลงไปสู่ชาวบ้านระดับฐานราก

ผมเขียนมาตลอดว่าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เมื่อซื้อสินค้าโอทอป 1 ชิ้น เม็ดเงินนั้นจะไปหล่อเลี้ยงคนทั้งชุมชน อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแสโลกเปลี่ยน เราก็ต้องปรับกลยุทธ์ในการสนับสนุนสินค้าโอทอปเช่นกัน

โอทอปไทยมีมา 16 ปี มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน 8 หมื่นกว่าราย ในจำนวนนี้ได้คุณภาพมาตรฐานผ่านการคัดสรรจากเวทีสุดยอดโอทอป 1.5 หมื่นราย เอาไปขายสู่สากลได้สบาย แต่ที่เหลืออีก 7 หมื่นรายยังไม่ผ่านมาตรฐาน ยิ่งเจอกระแสการซื้อสินค้าออนไลน์ ก็ยิ่งแข่งขันยากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจะปรับกลยุทธ์จากเดิมที่ ส่งเสริมให้เอาสินค้าออกไปขายข้างนอก เปลี่ยนเป็น ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อสินค้าในชุมชนแทน

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทย 35 ล้านคน ส่วนใหญ่ไปเที่ยว เมืองหลัก 22 จังหวัด ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ส่งเสริมให้เที่ยว เมืองรอง 55 จังหวัด รายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับ เจ้าของทัวร์ โรงแรม และร้านอาหาร แต่ลงไปไม่ถึงชุมชน รัฐบาลจึงคิดที่จะทำ แหล่งท่องเที่ยวขนาดย่อมกระจายอยู่ทั่วทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้เกิด โลคัล อีโคโนมี โดยเอาสินค้าโอทอปเป็นจุดดึงดูด ผสมกลมกลืนไปกับการท่องเที่ยว

เพราะสินค้าโอทอปเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แฝงไว้ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะเริ่มจากการ คัดเลือกชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพ โดยประเมินทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว ต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดงบประมาณให้ชุมชนละ 3-5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม แต่จะไม่สร้างใหญ่โต เน้นคงธรรมชาติไว้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันจะ สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนให้เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ถ้านักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจย่อมพร้อมจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ

ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจะมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของ 22 เมืองหลักและ 55 เมืองรอง เพราะเป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น ทำชุมชนท่องเที่ยวรอบอุทยาน หรือทำดักบริเวณทางขึ้นทางลงสถานที่มรดกโลก เหมือนกับที่ญี่ปุ่น ทำที่จอดรถทัวร์ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวหลายร้อยเมตร เพื่อบังคับให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านชุมชน แล้วก็เข้าสูตรต้องแวะชิมแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน

อันที่จริงลอกโมเดลญี่ปุ่นมาก็ดีเหมือนกัน โอกาสประสบความสำเร็จมีสูง เทียบกันแล้วสินค้าโอทอปไทยเหนือชั้นกว่าโอทอปญี่ปุ่นเสียอีก ของกินอร่อยกว่า ของใช้ก็มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพียงแต่ต้องปรับบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น

โครงการนี้หลักคิดดีตรงที่ดึงคนมีเงินไปใช้จ่ายในชุมชนซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการโอทอปที่ได้ประโยชน์ ในเมื่อกำลังซื้อมาแล้วทุกคนทุกอาชีพในชุมชนก็มีโอกาสอย่างทั่วถึง.

ลมกรด

โจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งของรัฐบาลคือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วันนี้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร จำนวนกว่า 7 พันทีม ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน เตรียมพร้อมกระจายกำลังลงพื้นที่สำรวจปัญหา 11 ก.พ. 2561 12:28 11 ก.พ. 2561 15:46 ไทยรัฐ