วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอให้เป็นแสงสว่างรำไร

จับกระแสการเมืองไทยในขณะนี้ มีทั้งกระแสเร่งรัดและเตะถ่วงการเลือกตั้งที่ กทม.มี “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ออกมา รณรงค์เรียกร้องให้เลือกตั้งโดยเร็ว และถูกดำเนินคดี ขณะที่ภาคอีสาน ผลการสำรวจความเห็นประชาชนใน 20 จังหวัด โดยอีสานโพล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่าเลือกตั้งภายในปี 2561 ดีที่สุด

ส่วนการเตะถ่วงการเลือกตั้ง เห็นได้ชัดเจนจากความขัดแย้ง ระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และระหว่าง สนช.กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับร่างกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. และอาจต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมสามฝ่าย

ถ้าตั้ง กมธ.ร่วมสามฝ่าย อาจทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนไปอีก 6 เดือน หลังจากที่อาจต้องเลื่อนมา 3 เดือน จากการแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งของ สนช. ขณะเดียวกันมีตัวแทนกลุ่มการเมืองถึง 114 กลุ่ม แห่ไปฟังคำชี้แจงของ กกต. เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรค จึงอาจเป็นไปได้ว่าในการเลือกตั้งคราวหน้า (ถ้ามี) อาจมีพรรคการเมืองเข้าแข่งขันกันนับร้อย

ข้อมูลของ กกต. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีพรรคการเมืองอยู่ถึง 70 พรรค หากตั้งเพิ่มอีกกว่าร้อยพรรค อาจทำให้ประเทศไทยมีพรรคมากที่สุดในโลก และต้องตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคร้อยพ่อพันแม่ เหมือนกับเมื่อหลายทศวรรษก่อน สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะระบบการเลือกตั้งแบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” จะทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยได้ ส.ส.เข้าสภามากขึ้น

อาจสอดคล้องกับ คสช.ที่ต้องการสืบทอดอำนาจ ผ่านการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกโดยใช้ ส.ว.แต่งตั้ง 250 คน เป็นแกนนำ และดึง ส.ส.จากพรรคเล็กพรรคน้อย หรือพรรคขนาดกลางเข้าร่วมรัฐบาล จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมา มีพรรคการเมืองบางส่วนไม่ต้องการอะไรมาก ไม่คำนึงถึงนโยบายแก้ปัญหาประเทศ ขอแค่เก้าอี้รัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาอดอยากปากแห้ง

จากการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนผู้ตั้งพรรคใหม่ บางคนแบะท่าอย่างเปิดเผย พร้อมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี บางคนไม่ยอมรับว่าตั้งพรรคขึ้นเพื่อสนับสนุน คสช.สืบทอดอำนาจ แต่ไม่ขัดข้องที่จะสนับสนุนคนนอก เป็นนายกรัฐมนตรี หากสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกฯ เพราะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุดของชาติ

ในวันที่ชี้แจงกติกาการจัดตั้งพรรค ต่อตัวแทนของกลุ่มต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กรรมการ กกต.ท่านหนึ่งกล่าวว่าวันนี้มองเห็นแสงสว่างรำไรบนถนนประชาธิปไตยเป็นการมองโลกในแง่ดี หวังว่าจะเป็นจริงตามนั้น และขอภาวนาว่าอย่าให้การเมืองไทยย้อนยุคกลับสู่ยุครัฐบาลผสมร้อยพ่อพันแม่ที่วุ่นวาย ขาดความมั่นคง ไร้นโยบายแก้ปัญหาของชาติ.

จับกระแสการเมืองไทยในขณะนี้ มีทั้งกระแสเร่งรัดและเตะถ่วงการเลือกตั้งที่ กทม.มี “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ออกมา รณรงค์เรียกร้องให้เลือกตั้งโดยเร็ว และถูกดำเนินคดี 11 ก.พ. 2561 12:22 11 ก.พ. 2561 15:37 ไทยรัฐ