วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอคนช่วยด้วย

(ภาพประกอบข่าว)

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ คนร้องขอเทศบาลเมืองนนทบุรีซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเปรมประชากร และกรมการปกครองชี้แจงคดีตำรวจจับลูกจ้างเทศบาลปลอมบัตรประชาชนเป็นอำนาจเทศบาล

เรื่องแรก ประชาชนที่อยู่หมู่ 3 ตำบลหกหลัก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เดือดร้อนในการใช้สะพานข้ามคลองเปรมประชากรพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลหกหลัก มีอยู่หลายสะพานที่ทำการซ่อมแซมไปแล้ว และซ่อมแล้วซ่อมอีก ใช้งบประมาณซ่อมแซมแต่ละสะพานแสนกว่าบาท มีอยู่หนึ่งสะพานที่เทศบาลไม่ยอมซ่อมแซมให้

ไม่ทราบติดปัญหาอะไร

ทั้งที่มีผู้ป่วยพิการนอนติดเตียงมาเกือบ 20 ปี และมีผู้สูงอายุอีกที่จะต้องใช้สะพานข้ามคลองเปรมประชากรเวลาไปหาหมอ คนใช้ข้ามคลอง ลำบากมาก เพราะสะพานชำรุดเสียหายมาก เพราะใช้มาหลายปี ขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความกรุณาเมตตาผู้พิการด้วย

ขอฝาก นายอำเภอเมืองปทุมธานี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะผู้ที่กำกับดูแลประชาชนตำบลหกหลัก ช่วยดำเนินการซ่อมสะพานให้ด้วย

เรื่องที่ 2 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงข่าวกรณีตำรวจและกรมการปกครองจับชาวจีนที่ถือบัตรประชาชนคนไทยยื่นขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรับผลประโยชน์ว่า กรณีการทุจริตเกิดที่ เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่กระทำทุจริตเป็นลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองลัดหลวง ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรประจำที่เทศบาล

มี ปลัดเทศบาลเมืองลัดหลวง เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง และกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นจากผู้กระทำผิดได้จัดทำเอกสารปลอมขึ้นมาเองทั้งฉบับ โดยเฉพาะเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการได้สัญชาติไทย หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ จากกรมการปกครองและหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ กระทำโดยอาศัยความชำนาญในการปฏิบัติงานทะเบียนกว่า 20 ปี

ทำปลอมเอกสารขึ้นเอง

เสมือนมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่ออำพรางการตรวจสอบและได้ลักลอบใช้รหัสปฏิบัติงานของนายทะเบียนผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เพิ่มชื่อในการเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำทุจริต

เมื่อกรมการปกครองได้รับข้อมูลบุคคลต้องสงสัยว่าทุจริตเพิ่มชื่อได้เร่งรัดตรวจสอบและขยายผลดำเนินการกับรายการทุจริตรายอื่นๆ ในคราวเดียวกัน และประสานข้อมูลตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวนมาก การดำเนินคดีอาญาและวินัยเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริต อยู่ในอำนาจและความรับผิดชอบเทศบาลเมืองลัดหลวง

กรมการปกครองไม่มีส่วนรับผิดชอบ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

เรื่องสั้นฉบับวันอาทิตย์ คนร้องขอเทศบาลเมืองนนทบุรีซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเปรมประชากร และกรมการปกครองชี้แจงคดีตำรวจจับลูกจ้างเทศบาลปลอมบัตรประชาชนเป็นอำนาจเทศบาล 10 ก.พ. 2561 12:01 10 ก.พ. 2561 14:59 ไทยรัฐ