วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสี่ยงคูณสอง “ไอซีโอ-เงินดิจิทัล” ก.ล.ต.เร่งออกกฎเหล็กดูแลมี.ค.นี้

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เตรียมจะเสนอผลการรับฟังความเห็นการกำกับดูแลไอซีโอที่เป็นหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปแนวทางกำกับดูแลในเดือน มี.ค.นี้ ขณะที่กำลังพิจารณาข้อกฎหมายและการวางแนวทางดูแลคริปโตเคอเรนซี่ หรือเงินดิจิทัล เพื่อเสนอคณะทำงานร่วมที่มีกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ก.ล.ต.ภายใน 1 เดือน

ทั้งนี้ ไอซีโอเป็นวิธีการระดมทุนโดยการออกดิจิทัลโทเคน ซึ่งผู้สนใจลงทุนจะต้องมีคริปโตเคอเรนซี่เพื่อซื้อดิจิทัลโทเคนดังกล่าว ดังนั้น แม้ไอซีโอและคริปโตเคอเรนซี่จะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เกี่ยวโยงกัน แนวทางการกำกับดูแลไอซีโอและคริปโตเคอเรนซี่จึงต้องสอดรับกันด้วย โดยขณะนี้ มีทั้งผู้สนใจระดมทุนและลงทุนในไอซีโอมากขึ้น ก.ล.ต. จึงเห็นความจำเป็นของการสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลไอซีโอโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ที่ไม่สุจริตอาศัยเป็นช่องทางหลอกลวงเงินจากประชาชน เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ระดมทุนที่สุจริตและผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการกำกับดูแลไอซีโอ ผู้ลงทุนในไอซีโอจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองและการเยียวยาตามกฎหมาย ซึ่งการลงทุนดังกล่าวแม้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเงินทั้งจำนวน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจโครงการที่มาระดมทุนให้ชัดเจน.

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เตรียมจะเสนอผลการรับฟังความเห็นการกำกับดูแลไอซีโอ 9 ก.พ. 2561 10:19 9 ก.พ. 2561 10:19 ไทยรัฐ