วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้ขีดสัดส่วนปั้นบัณฑิตวิทย์-สังคม

จี้ขีดสัดส่วนปั้นบัณฑิตวิทย์-สังคม

  • Share:

ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้สถาบันการอุดมศึกษา หันมาผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และพร้อมสนับสนุนด้านงบประมาณนั้น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตของประเทศจำเป็นต้องผลิตทั้งสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม ทั้งนี้ เข้าใจว่านายกฯต้องการให้กลุ่มมหาวิทยาลัยต่อยอดการจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับเมกะโปรเจกต์ของรัฐ ซึ่งส่วนนี้เห็นด้วย แต่การผลิตกำลังคนสายสังคมรัฐบาลยังคงต้องให้การสนับสนุนเช่นเดิม เพราะระบบการศึกษาของประเทศจะมุ่งไปทางใดทางหนึ่งเลยไม่ได้ แต่ควรมีการจัดสัดส่วนการผลิตที่ชัดเจน เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 60% กลุ่มสังคม 30% และกลุ่มศิลปวัฒนธรรม 10% เพื่อทำให้เกิดการสมดุล เราคงพัฒนาประเทศไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100% เลยคงไม่ได้ เพราะคนจะขาดคุณธรรม ขาดความเป็นสังคม ขาดอาชีพ ไม่เข้าใจชุมชนท้องถิ่น การที่เทคโนโลยีดีแต่สภาพสังคมย่ำแย่ ประเทศก็ไม่สามารถก้าวหน้าได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้