วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มธ.ผุดหลักสูตร “ฌาปนกิจ-ยุติรุนแรง”

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ลงนามความร่วมมือระหว่าง มธ.โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สค.ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การฌาปนกิจสงเคราะห์” และ “การยุติความรุนแรงในครอบครัว” โดยนายเลิศปัญญา กล่าวว่า ความรุนแรงเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเด็ก สตรีที่เป็นผู้ถูกกระทำ การให้ความรู้กับเครือข่ายเพื่อร่วมเป็นหน่วยป้องกันเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งจำเป็น สค.จึงขอความร่วมมือ มธ.พัฒนา 2 หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ กล่าวว่า หลักสูตรออนไลน์การฌาปนกิจสงเคราะห์และหลักสูตรอบรมออนไลน์การยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสมัครใจตลอด 24 ชม. ทั้ง 2 หลักสูตรอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน จากนั้นจะเปิดให้ ผู้สนใจลงทะเบียนอบรมฟรีผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นโครงการนำร่องรุ่นแรกในปี 2561.

ความรุนแรงเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเด็ก สตรีที่เป็นผู้ถูกกระทำ การให้ความรู้กับเครือข่ายเพื่อร่วมเป็นหน่วยป้องกันเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งจำเป็น 9 ก.พ. 2561 00:34 9 ก.พ. 2561 00:35 ไทยรัฐ