วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน กทม.-ปริมณฑล-ภาคใต้ ระวังไข้เลือดออก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะระบาดรุนแรง ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา คร.ตั้งแต่วันที่ 1-29 ม.ค.2561 พบผู้ป่วยทั้งประเทศ 1,279 ราย อัตราป่วย 1.94 ต่อประชากรแสนคน ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและต่ำกว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑลและจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลาและกระบี่ และจากข้อมูลของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายพบว่าในเดือน ธ.ค.2560 พบว่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยเฉพาะตามที่พักอาศัยยังพบลูกน้ำยุงลายสูงมาก แม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน เนื่องมาจากบางพื้นที่ อาจยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

นพ.ปรีชา เปรมปรี ผอ.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวว่า หากมีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว.

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะระบาดรุนแรง ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา คร.ตั้งแต่วันที่ 1-29 ม.ค.2561 9 ก.พ. 2561 00:28 9 ก.พ. 2561 00:28 ไทยรัฐ