วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชินีแห่งสวีเดนทรงห่วง การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ขอทุกชาติช่วยดูแล

ราชินีแห่งสวีเดนทรงห่วง การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ขอทุกชาติช่วยดูแล

  • Share:

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จฯ มาเป็นองค์ปากฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว" โดยทรงย้ำ ให้ทุกชาติ ร่วมกันดูแลปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุดรธานีฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม 

ในการนี้สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน (Her Majesty Queen Silvia of Sweden) เสด็จฯ มาเป็นองค์ปากฐกถาพิเศษ ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ต่อศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนการฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสื่อลามก โดย Mr.Sorensen Sven Philip และ Ms.Smow White Orawin Smelser ตลอดจนการบรรยายพิเศษโดยนายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และวิทยากรจาก UNICEF 

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัว สามารถอำนวยความยุติธรรม แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่สอดคล้องกัน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ด้าน นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายเดิมหลายประการ เป็นการอนุวัตรหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว การที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบในเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาประชุม จึงเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน กล่าวปาฐกถาพิเศษใจความตอนหนึ่งว่า ฉันรู้ถึงความสำคัญในการรวมตัวกันครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ชีวิตของเยาวชนมีความปลอดภัย ฉันมีคำพูดของเด็กคนหนึ่งที่ได้พบเมื่อหลายปีที่แล้ว ในการประชุมที่โยโกฮามา เขาพูดกับฉันว่า “ขอบคุณที่ท่านให้ทุกคนได้ยินเสียงของหนู” คำพูดของเขายังอยู่กับฉันตลอดมา การพูดเรื่องของเด็กคนนี้เสมือนเป็นตัวแทนของเด็กอีกหลายล้านคนที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ หลายๆ ครั้งจะไม่มีการพูด และไม่มีใครมองเห็น ในฐานะผู้ใหญ่ เราต้องกล้าที่จะเห็นและกล้าที่จะพูด เพราะมันเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

สมเด็จพระราชินีซิลเวียฯ กล่าวต่อว่า ในประเทศไทย เราได้ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กผู้หญิงที่มีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปค้ามนุษย์ แม่วัยใส และเด็กที่ผ่านการทารุณกรรม เราได้เห็นความสำคัญของครอบครัว การให้ความช่วยเหลือทางปฏิบัติและทางสังคมจะให้พวกเขาดูแลลูกๆ ได้อย่างดี และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทำได้ เพื่อป้องกันเด็กๆ เหล่านี้ไม่ให้กลับไปเร่ร่อน อยู่บ้านเด็กกำพร้าหรือการถูกค้าประเวณี ในฐานะที่เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่านกฎหมายนี้ ไทยเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆ และเราก็เห็นแล้วว่าประเทศมาเลเซียก็ได้ทำตาม กระบวนการยุติธรรม เป็นพื้นฐานสำคัญในการตอบสนองต่อการล่วงละเมิดทางเพศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศที่เข้มแข้งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ แต่กฎหมายนั้นจะสัมฤทธิผลก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้และผู้กระทำผิดได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สิ่งเหล่านี้ต้องการการตื่นตัว ความรู้และการอุทิศเสียสละ

ก่อนจะจบปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสหราชอาณาจักรสวีเดน ทรงกล่าวด้วยว่า ท่านทั้งหลายได้รับโอกาสและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ในการทำงานโดยใช้ทั้งสมองและหัวใจ เพื่อเด็กที่ทุกข์ทรมานจากการถูกล่วงละเมิด พวกท่านสามารถเป็นปากเสียงให้พวกเขาได้ ฉันขอจบเพียงเท่านี้ และฝากสรุปของฉันดังนี้ 1. การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก คือ อาชญากรรมอันน่ากลัว 2. มันเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย และ 3. สิ่งสำคัญที่สุดคือ อาชญากรรมนั้นป้องกันได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้