วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระท่อมแห่งเสียงเพลง

เจ้าหน้าที่ของงานเทศกาลดนตรีนํ้าแข็ง (The Ice Festival) กำลังพ่นน้ำลงไปยังโครงสร้างน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆ ของเมืองฟินเซ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองตนเองอุลวิก ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งคอนเสิร์ตจัดภายในกระท่อมน้ำแข็งที่มีรูปทรงคล้ายผลึกคริสตัลแห่งนี้ ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 24 องศาเซลเซียสแต่เสียงเพลงก็จะช่วยทำให้อารมณ์อบอุ่นได้.

เจ้าหน้าที่ของงานเทศกาลดนตรีนํ้าแข็ง (The Ice Festival) กำลังพ่นน้ำลงไปยังโครงสร้างน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆ ของเมืองฟินเซ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองตนเองอุลวิก ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ 8 ก.พ. 2561 14:15 8 ก.พ. 2561 14:16 ไทยรัฐ