วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กฉัตร' ถกสภาหอการค้าไทย แก้สินค้าเกษตร หลังพบสารพิษ 3 ชนิดตกค้าง

'บิ๊กฉัตร' ถกสภาหอการค้าไทย แก้สินค้าเกษตร หลังพบสารพิษ 3 ชนิดตกค้าง

  • Share:

"บิ๊กฉัตร" นั่งหัวโต๊ะถก "สภาหอการค้าไทย" แก้ปัญหาสินค้าเกษตรไม่ได้มาตรฐาน หลังพบสารพิษ 3 ชนิดตกค้าง สั่งบูรณาการทำงานร่วมภาคเอกชน เร่งทำความเข้าใจผู้บริโภค...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ เพื่อหารือแนวทางรณรงค์และสร้างความเข้าใจมาตรฐานปริมาณสารพิษสูงสุดที่ยอมรับได้ (เอ็มแอลอาร์) เพราะปัจจุบันมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรมากกว่า 48 ชนิด โดยเฉพาะสารเคมี 3 ชนิดที่มีข้อถกเถียงมาก คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกไฟเซต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการนำเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1. ประเทศไทยได้มีการกําหนดมาตรฐานด้านสารพิษตกค้าง หรือที่เรียกกันว่า "ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ 2. ที่ผ่านมาองค์กรภาคประชาสังคม (เอ็นจีโอ) ได้นําเสนอข่าวความไม่ปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยอ้างว่าได้ตรวจพบค่ามาตรฐานสารพิษตกค้างที่เกินจากมาตรฐาน สร้างความกังวล และความไม่เข้าใจต่อผู้บริโภค และ 3. ควรสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค ใน 2 ช่องทางผ่านสื่อโซเชียล และการจัดสัมมนา โดยขอรับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อย่างไรก็ตาม รองนายกฯ เห็นว่าการผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญ และที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจรับรองสินค้าต่างๆ และยึดทําลายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจํานวนมาก แต่ยังมีหน่วยงานอื่น ได้สุ่มตรวจสินค้าเกษตรด้วยเช่นกัน แต่ผลที่ออกมาแตกต่างกันทําให้ผู้บริโภคสับสน ดังนั้น ต้องบูรณาการทํางานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ คือ หน่วยราชการ เอกชน และประชาชน รวมทั้งร่วมกันป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพถูกจําหน่ายไปยังผู้บริโภค ซึ่งคงไม่ใช่การตรวจจากหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว ทั้งผู้จําหน่าย ผู้บริโภค และภาคประชาสังคม ต้องร่วมมือกันไม่ซื้อ ไม่ใช้สินค้านั้น และมอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ ซึ่งสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จึงจะต้องรอผลการพิจารณาในส่วนนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้