วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวหน้าศาลจังหวัด

โดย ซี.12

การแต่งตั้งวางตัวข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้พิพากษาที่ไปประจำตามศาลต่างๆทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพื่อเลือกสรรตัวบุคคลที่เหมาะสมโดย คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้พิจารณาวางตัวล่วงหน้าเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 3 เดือน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ซึ่งมีการย้ายสับเปลี่ยนดังนี้

1.นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล (หน.พล) เป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา (หน.นครราชสีมา) 2.นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน หน.ชัยภูมิ-หน.เชียงใหม่ 3.นายสรพงษ์ ตรีธนะ หน.แขวงสระบุรี-หน.ราชบุรี 4.นายเมธี เลขานุกิจ หน.ลพบุรี-หน.ปทุมธานี 5.นายจักรพงศ์ นรแมนสรวง หน.เยาวชนฯ ชัยภูมิ-หน.อุดรธานี 6.นายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล หน.ฝาง-หน.ลำปาง 7.นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์ หน.ปราจีนบุรี-หน.สุพรรณบุรี 8.นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ หน.เยาวชนฯ สงขลา-หน.สงขลา 9.นายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย หน.กำแพงเพชร-หน.จันทบุรี 10.นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ หน.ฮอด-หน.กาญจนบุรี

11.นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ หน.เบตง-หน.นครปฐม 12.นายนทดล กิติกัมรา หน.เยาวชนฯ ชัยนาท-หน.เพชรบุรี 13.นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ หน.อุทัยธานี-หน.อยุธยา 14.นายสมหวัง กองใจ หน.แขวงนครราชสีมา-หน.ระยอง 15.นายนันทวุธ แจ่มจิรารักษ์ หน.เยาวชนฯ นครราชสีมา-หน.ขอนแก่น 16.นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ หน.เยาวชนฯ นครพนม-หน.ร้อยเอ็ด 17.นายพัลลอง มั่นดี หน.เยาวชนฯ ฉะเชิงเทรา-หน.ฉะเชิงเทรา 18.นายสาโรจน์ จิตต์ศิริ หน.เยาวชนฯ กำแพงเพชร-หน.สระบุรี 19.นายบุญทำ รุ่งเรือง หน.เยาวชนฯ กาญจนบุรี-หน.หัวหิน 20.นางพนิดา อรรคเศรษฐัง หน.เยาวชนฯ ตราด-หน. สมุทรสาคร 21.นายปกครอง เปรมดิษฐกุล หน.แม่ฮ่องสอน-หน.พิษณุโลก 22.นายจิรวัฒน์ จันทร์แรม หน.มุกดาหาร-หน.อุบลราชธานี 23.นางปวีณา แสงสว่าง หน.เยาวชนฯ เชียงใหม่-หน.ชลบุรี 24.นายสุรพันธุ์ บุญช่วย หน.หลังสวน-หน.ตรัง 25.นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ หน.สุโขทัย-หน.นครสวรรค์ 26.นายวัชรินทร์ ภู่นริศ หน.เทิง-หน.นครศรีธรรมราช 27.นายศุภกร สันฐาน หน.แขวงลพบุรี-หน.เชียงราย 28.นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ หน.แขวงขอนแก่น-หน.ลำพูน 29.น.ส.จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช หน.เยาวชนฯ สุราษฎร์ธานี-หน.สมุทรสงคราม 30.นายทินกร พูนเม็ง หน.เยาวชนฯ บึงกาฬ-หน.หนองคาย

31.นายจีระวงศ์ เชาวน์วรนันท์ หน.แขวงสุราษฎร์ธานี-หน. ประจวบคีรีขันธ์ 32.นายเกษม ศุภสิทธิ์ หน.แขวงพัทยา-หน.พัทยา 33.นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ หน.สกลนคร-หน.ชัยนาท 34. นายปรีชา พวงสมบัติ หน.พะเยา-หน.แพร่ 35.นายสุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์ หน.ทุ่งสง-หน.ชัยภูมิ 36.นายปฐม สมบูรณ์ หน.เยาวชนฯ อุทัยธานี-หน.นครนายก 37.นายประสาท เสริมศรี หน.แพร่-หน.เชียงคำ 38.นายบุญธรรม วิเศษลา หน.แขวงนครศรีธรรมราช-หน.มุกดาหาร 39.นายวิริยะ วัชรนพวิภา หน.เยาวชนฯ นครศรีธรรมราช-หน.เบตง 40.นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ หน.สุรินทร์-หน.ลพบุรี 41.นายธวัชชัย แสงอรุณ หน.แขวงสุรินทร์-หน.ตราด 42.นายธนทัต แท่งทอง หน.เยาวชนฯ แพร่-หน.อ่างทอง 43.นายวันชัย รัตนสุรการย์ หน.เกาะสมุย-หน.ภูเก็ต 44.นายประยงค์ ศรีมันตะ หน.เยาวชนฯ ยโสธร-หน.เลย 45.นายณัฐนันท์ ดุจดำเกิง หน.แขวงทุ่งสง-หน.ทุ่งสง 46.นายชัยรัตน์ ชูแก้ว หน.ไชยา-หน.กำแพงเพชร 47.นายวราวุธ พลอยเจริญวงศ์ หน.ชัยบาดาล-หน.ปราจีนบุรี 48.นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ หน.เยาวชนฯ ศรีสะเกษ-หน. เพชรบูรณ์ 49.นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง หน.กันทรลักษ์-หน.ยโสธร 50.นายสมพร สมุทรคุณ หน.เยาวชนฯ บุรีรัมย์-หน.ชัยบาดาล 51.นายธนทร ผดุงธิติฐ์ หน.เยาวชนฯ สุรินทร์-หน.นครพนม 52.นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง หน.เยาวชนฯ พัทลุง-หน.กระบี่ 53.นายทวีศักดิ์ นคนันท์ หน.เยาวชนฯ ระนอง-หน.อุทัยธานี 54.นางพิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ หน.เยาวชนฯ ยะลา-หน.สุราษฎร์ธานี

ทั้งหมดนี้มีผลให้ไปรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561.

“ซี.12”

การแต่งตั้งวางตัวข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้พิพากษาที่ไปประจำตามศาลต่างๆทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพื่อเลือกสรรตัวบุคคลที่เหมาะสม... 8 ก.พ. 2561 11:29 8 ก.พ. 2561 14:09 ไทยรัฐ