วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังโยน ก.ล.ต.คุมเงินดิจิทัล ธปท.ยืนยันใช้ชำระหนี้ไม่ได้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นสกุลเงินดิจิทัล แต่ต้องหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน โดยมองว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรเป็นหน่วยงานหลักในการหาแนวทางการดูแลเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการระดมทุนด้วยการเสนอขายเงินสกุลดิจทัลเป็นครั้งแรก หรือ ICO (Initial Coin Offering)

“ไทยคงไม่สามารถหยุดกระแส หรือปิดกั้นเรื่อง Crypto currency หรือสกุลเงินดิจิทัลได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการระดมทุนด้วยสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นแล้วทั่วโลก ซึ่งหากจะมีการพัฒนาในส่วนนี้ก็จะต้องมีการควบคุมดูแลที่ดีด้วย”

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า หน่วยงานที่เหมาะสมเข้ามาดูแลในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลได้ดีที่สุดคือ ก.ล.ต. เนื่องจาก ก.ล.ต.มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของหลักทรัพย์ และยังดูแลในเรื่องของ ICO ด้วย ซึ่งคาดว่า หลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงานคือ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ ก.ล.ต.แล้ว จะมีข้อสรุปเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลภายใน 1 เดือนนับจากนี้ ส่วน ธปท.ที่มองว่า ไม่ใช่หน่วยงานที่จะเข้ามากำกับดูแลเรื่องสกุลเงินดิจิทัลนั้น เนื่องจาก ธปท.มองว่า สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่สกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นสกุลเงินดิจิทัล แต่ต้องหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน... 8 ก.พ. 2561 08:51 8 ก.พ. 2561 09:02 ไทยรัฐ