วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมต้านค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายอะห์มัด อับดุลเราะฮ์มาน อัลญัรมาน ผู้ช่วย รมว.การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ โดย พล.อ.อนันตพรเปิดเผยว่า ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ มายาวนาน ในส่วนความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นพ้องที่จะจัดทำบันทึกความเข้าใจต่อต้านการค้ามนุษย์ และได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ครอบคลุมการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ 1.การคุ้มครองผู้เสียหาย 2.การบังคับใช้กฎหมาย และ 3.การส่งกลับและคืนสู่สังคม ทั้งนี้ มีคนไทยไปทำงานที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 10,000 คน ที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกรอบแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น

ด้านนายอะห์มัด อับดุลเราะฮ์มาน อัลญัรมาน กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะนำสู่การสร้างความเข้าใจและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบทั่วโลก.

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายอะห์มัด อับดุลเราะฮ์มาน อัลญัรมาน ผู้ช่วย รมว.การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ 8 ก.พ. 2561 00:12 8 ก.พ. 2561 00:12 ไทยรัฐ