วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดเทวราชฯจัด “พุทธศิลป์-ธรรมคีตะ”

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เปิดเผยว่า วัดเทวราชฯ จัดกิจกรรม “พุทธศาสตร์ พุทธศิลป์ ธรรมคีตะ” ที่พระมณฑปจตุรมุข วัดเทวราชฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้ากราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญภายในพระมณฑป เช่น หลวงพ่อโบสถ์น้อย พระปางฉันสมอ พระสีวลีที่สร้างจากนิล พระอุปคุตจากสหภาพเมียนมาและรอยพระพุทธบาทโบราณ ที่สร้างขึ้นจากไม้ ซึ่งได้รับการสันนิษฐานจากกรมศิลปากรว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่อยู่คู่กับวัดนี้ มีการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือประมาณกว่า 670 ปี

พระเทพคุณาภรณ์กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น พุทธศาสนิกชน ยังจะได้ศึกษาแนวพุทธศิลป์ ในการสร้างพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทในสมัยโบราณด้วย ขณะเดียวกันภายในพระมณฑป จะมีการเปิด “ธรรมคีตะ” คือการนำบทสวดมนต์ และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประกอบทำนองเพลง ซึ่งเริ่มครั้งแรกในสมัยพุทธกาล โดยมีการนำบทสวดมนต์ 55 บทและหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประกอบทำนองเพลง เช่น บทมงคลจักรวาล 8ทิศ บทบารมี 30 ทัศ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมาสวดมนต์ หรือนั่งสมาธิ ภายในพระมณฑป ได้เกิดมีสมาธิด้วย.

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เปิดเผยว่า วัดเทวราชฯ จัดกิจกรรม “พุทธศาสตร์ พุทธศิลป์ ธรรมคีตะ” ที่พระมณฑปจตุรมุข วัดเทวราชฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน 7 ก.พ. 2561 23:59 7 ก.พ. 2561 23:59 ไทยรัฐ