วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนตั้งวัดไทยลัฎวันมหาวิหาร

พระมหาบุญสนอง ทิพย์ชา เจ้าอาวาสวัดไทยลัฎวันมหาวิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เปิดเผยว่า ตนได้ก่อตั้งวัดไทยลัฎวัน มหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้เวลา 9 เดือน ตั้งอยู่ในช่วงพักการเดินทางแสวงบุญระหว่าง เมืองพุทธคยา กับนาลันทา ขณะนี้มีการจัดสร้างห้องน้ำ จำนวน 24 ห้อง และที่พักรับประทานอาหารชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางต่อไปสักการะสังเวชนียสถาน ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าการจัดสร้างวัดด้วยการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างอุโบสถ กุฏิ และจะทำให้เป็นสำนักเรียนบาลีของทั้งชาวพุทธ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานให้แก่ชาวอินเดียได้มีอาชีพที่มั่นคง ผลิตสินค้ามาจำหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนสร้างวัดโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองถม ชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยลัฎวันมหาวิหาร เลขที่ 908702597-0 หากดำเนินการสร้างเสร็จตามแผนที่วางไว้จะเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน รวมถึงพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ.

พระมหาบุญสนอง ทิพย์ชา เจ้าอาวาสวัดไทยลัฎวันมหาวิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เปิดเผยว่า ตนได้ก่อตั้งวัดไทยลัฎวัน มหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้เวลา 9 เดือน 7 ก.พ. 2561 23:53 7 ก.พ. 2561 23:53 ไทยรัฐ