วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอี-กสทช. เร่งสอบ! คนร้องเปิดโหวตผ่านเว็บ อ้างชื่อแสดงความเห็นแทน

กระทรวงดีอี-กสทช. เห็นชอบส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการแสดงความคิดเห็น-เผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลฯ หรือเว็บทั่วไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ...

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกันว่า ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ที่เปิดให้มีการโหวตต่างๆ ออกสู่สาธารณะ ซึ่งขณะนี้มีความเห็นแบ่งเป็นหลายฝ่าย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยมีการร้องเรียนว่า บางเว็บไซต์มีการปิดการโพสต์ในกลุ่มของตัวเองลง บางกลุ่มก็ร้องเรียนว่า ชื่อของคนที่อยู่ในกลุ่มที่สนับสนุนไม่มีตัวตนอยู่จริง เป็นการแอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นไปร่วมโหวต หรือแสดงความคิดเห็นแทน

ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และสำนักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ISP) ได้มีการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอด

โดยการประชุมหารือ ได้ข้อสรุปว่า เห็นควรที่จะแจ้งแนวทางการดำเนินการที่จะดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ช่วยนำไปเผยแพร่เป็นข้อมูลให้กับประชาชน ดังนี้ 1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กสทช. จะร่วมกันในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวตามข้อร้องเรียน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะเข้าไปขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเพื่อมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

2. ขอให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อเท็จจริงก่อนแสดงความคิดเห็น หรืออย่าเพิ่งเชื่อในข่าวที่ปรากฏออกไป จนกว่าจะมีการตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นถูกต้อง ชัดเจนก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งในบ้านเมืองอย่างที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กสทช. จะพยายามสร้าง และผลักดันให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ทั่วไป ว่าการจะแสดงความเห็น หรือการโพสต์ข้อความใดๆ ควรมีการตรวจสอบข้อมูล หรือความเห็นที่ได้รับมานั้น ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ ป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม.

กระทรวงดีอี-กสทช. เห็นชอบส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการแสดงความคิดเห็น-เผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลฯ หรือเว็บทั่วไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ... 7 ก.พ. 2561 20:52 7 ก.พ. 2561 21:14 ไทยรัฐ