วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กฉัตร' วางงบแสนกว่าล้าน บูรณาการน้ำ ปี 62 สอดรับยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี

"บิ๊กฉัตร" มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ สทนช.วางระบบบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ย้ำทำงานไม่ซ้ำซ้อนหน่วยงานน้ำ เผยวางงบปี 62 แสนกว่าล้านทำโครงการ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 61 ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะน้ำ กรมชลประทาน ถ.สามเสน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานให้โอวาทและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ

โดย พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า สทนช.เป็นสำนักงานที่จะทำงานบริหารจัดการเรื่องน้ำ เพื่อลดความซ้ำซ้อน รวมถึงติดตามการใช้งบประมาณตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งปีนี้แผนงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 216 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,212 ล้านบาท วางกรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 วงเงินงบประมาณ 128,783 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สทนช.จะต้องเพิ่มบทบาท เพื่อรองรับการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

ด้าน นายสมเกียรติ กล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2562-2565 กำหนดพื้นที่แอเรียเบส ใน 6 ภูมิภาค รวม 44 พื้นที่ โดยภาคเหนือ พื้นที่ประสบปัญหาในภาคเหนือส่วนใหญ่ คือ บริเวณแม่น้ำยม จะต้องพัฒนาอาคารบังคับน้ำในลำน้ำยมตอนล่าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และการบรรเทาอุทกภัยเมืองสุโขทัย รวมถึงการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เป็นต้น ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำแล้ง จึงจะต้องพัฒนาแหล่งเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำชี ทำระบบป้องกันน้ำท่วมในลำน้ำชี ควบคู่กับการผันน้ำเลี่ยงเมืองชัยภูมิ ส่วนภาคกลาง แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา เช่น การปรับปรุงคันกั้นน้ำ เป็นต้น ส่วนภาคตะวันออก เน้นการเพิ่มความจุอ่างฯ เดิม ควบคู่กับการสำรวจบ่อบาดาล รองรับ ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ และภาคใต้ จะต้องพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ เนื่องจากอ่างฯ ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมถึงต้องสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

"บิ๊กฉัตร" มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ สทนช.วางระบบบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ย้ำทำงานไม่ซ้ำซ้อนหน่วยงานน้ำ เผยวางงบปี 62 แสนกว่าล้านทำโครงการ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 7 ก.พ. 2561 18:48 7 ก.พ. 2561 19:02 ไทยรัฐ