วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ไทยพาณิชย์ นำภาพจิตรกรรมชิ้นเอกในครอบครอง ออกแสดงครั้งแรกในรอบ111ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 111 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีพราหมณ์บวงสรวง เพื่อน้อมถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ผู้บริหารธนาคาร นำโดย ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย, นายอาทิตย์ นันทวิทยา และพนักงานธนาคารฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ด้วยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 111 ตัว โดยส่งมอบให้กับธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ในพระราชดำริ พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 111,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยการสนับสนุนจากกรมประมง เพื่อปรับสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “พุทธศิลป์ และศิลปกรรม ในรอบ ๑๑๑ ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์” โดยนำผลงานศิลปกรรมชิ้นเอกของศิลปินไทยที่เป็นสมบัติของธนาคารฯมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากจะทรงมีพระอัจฉริยภาพ และพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการบริหารราชการแผ่นดิน และสร้างความเจริญ แก่ประเทศสยามให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศแล้ว ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพใน ทางศิลปะเป็นเลิศ ด้วยในรัชสมัยของพระองค์นั้น ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญที่ศิลปกรรมไทยได้ผสมผสานเข้ากับศิลปกรรมสมัยใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกตามพระราชนิยม โดยนิทรรศการจะจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่.

เนื่องในวาระครบรอบ 111 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีพราหมณ์บวงสรวง เพื่อน้อมถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... 7 ก.พ. 2561 16:20 7 ก.พ. 2561 16:23 ไทยรัฐ