วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งขึ้นภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

เพื่อสืบสานพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้ง “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สถานพยาบาลขนาด 50 เตียง บนพื้นที่ 17 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 โดยพร้อมเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางแล้ว

โอกาสนี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำชมศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่ง เป็นส่วนขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมได้อธิบายว่า ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาภรณ์ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา รวมถึงเป็นการสนับสนุนอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรด้วย ซึ่งศูนย์การแพทย์แห่งนี้ เป็นสถานบริการทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อศูนย์รังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกจักษุ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกทันตกรรมและแผนกห้องผ่าตัด รวมถึงแผนกฉุกเฉิน โดยเปิดรับผู้ป่วยนอกเพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การเปิดศูนย์การแพทย์ฯนี้ นอกจากจะรองรับคนไข้ทั่วไปและคนไข้ในพระอนุเคราะห์ได้มากขึ้น โดยเรามีทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2576-6000 หรือแผนกฉุกเฉิน โทร. 06-4585-5191 และเข้าชมเว็บไซต์ที่ www.cra.ac.th 

เพื่อสืบสานพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้ง... 7 ก.พ. 2561 16:17 7 ก.พ. 2561 16:17 ไทยรัฐ