วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้ใจ! ผบ.ทบ. ขึ้นดอยสูง เยี่ยมหน่วยทหาร ณ ฐานปฏิบัติการดอยกิ่วฮุง

"ผบ.ทบ." นำบิ๊กทหาร ทบ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ณ ฐานปฏิบัติการดอยกิ่วฮุง กองกำลังผาเมือง โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 ผบ.กกล.ผาเมือง และผบ.หน่วยในพื้นที่ ต้อนรับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตย

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการกองทัพบกและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน และมอบผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียน และราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ฐานปฏิบัติการดอยกิ่วฮุง มี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.อุดม แก้วมหา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 พ.อ.จิตรพล รุจานันท์ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ

พล.อ.เฉลิมชัย เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ซึ่งสถานการณ์ชายแดนโดยทั่วไปปกติ ไม่มีการสู้รบที่มีผลกระทบต่อชายแดน ไม่มีการรุกล้ำอธิปไตย หรือความขัดแย้งทางทหาร ราษฎรมีความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งนี้สืบจากการสร้างสัมพันธ์อันดีในทุกระดับกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการลาดตระเวนร่วมกันทั้งทางบก และทางน้ำ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ของหน่วยทหารสองฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ นอกนี้ยังจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน โครงการผืนป่าอาเซียน ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมถึงสถานการณ์ยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นตามแผนยุทธศาสตร์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดชาติ สนธิกำลังทหารหลัก ทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน สกัดกั้นการลักลอบตามแนวชายแดน รวมทั้งสกัดกั้นถนนสายหลักสายรองร่วมกับตำรวจ เจ้าหน้าที่ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ทั้งจุดสกัดเคลื่อนที่ เครื่องมือพิเศษในการเฝ้าตรวจ และเอกซเรย์

"สถิติภาคเหนือตั้งแต่ตุลาคม 60 ถึงปัจจุบัน จับกุมหนึ่ง 13,000 กว่าครั้ง ผู้ต้องหา 14,000 กว่าคน ยึดยาบ้าได้มากกว่า 24 ล้านเม็ด ไอซ์ 952 กิโลกรัม เฮโรอีน 176 กิโลกรัม ในปีงบประมาณ 60 สถิติการจับกุม 25,000 ครั้ง ผู้ต้องหา 26,000 คน ยึดยาบ้าได้ 45 ล้านเม็ด ไอซ์ 441 กิโลกรัม เฮโรอีน 33 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณนี้เพียง 4 เดือน สามารถจับกุมได้มากถึง 1 ใน 2 ของปีที่ผ่านมา"

ปัญหายาเสพติดที่แพร่ในชุมชนหมู่บ้าน มียาบ้าเป็นหลัก ปัญหาต้องใช้ทั้งการสกัดกั้น และปราบปรามเชื่อมโยงพิสูจน์ทราบเครือข่าย จากชายแดนถึงพื้นที่ตอนใน บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟู สร้างชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด บูรณาการรูปแบบประชารัฐ มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ด้านป้องกันไฟป่าหมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เมื่อ 1 ธ.ค.60 โดยมอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า ณ ค่ายพระปิ่นเกล้าอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการแก้ไขใน 9 จังหวัดภาคเหนือ อย่างใกล้ชิดช่วงเดือนธันวาคม 60 ถึง เมษายน 61.

"ผบ.ทบ." นำบิ๊กทหาร ทบ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ณ ฐานปฏิบัติการดอยกิ่วฮุง กองกำลังผาเมือง โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 ผบ.กกล.ผาเมือง และผบ.หน่วยในพื้นที่ ต้อนรับ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตย 7 ก.พ. 2561 15:31 7 ก.พ. 2561 15:46 ไทยรัฐ