วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เคาะเห็นแย้งกฎหมาย ส.ส.-ส.ว. ชง สนช.ตั้ง กมธ.ร่วม

กรธ.มีมติเห็นแย้งร่าง ก.ม.ลูก ส.ส. 4 ประเด็น ส.ว. 3 ประเด็น เสนอ สนช.ตั้งกรรมาธิการร่วมถกพิจารณา

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 61 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า กรธ.มีมติทำความเห็นโต้แย้งร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับให้ สนช.โดยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เห็นแย้ง 4 ประเด็น คือ 1. ตัดสิทธิคนไม่ไปเลือกตั้งห้ามเป็นข้าราชการการเมือง 2. จัดมหรสพเพราะจะเป็นปัญหาด้านกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร 3. เวลาลงคะแนนที่ สนช.แก้เป็นเวลา 07.00-17.00 น. เพราะจะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงาน และ 4. การลงคะแนนแทนผู้พิการทางสายตา ส่วนร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว.เห็นแย้ง 3 ประเด็น คือ 1. ลดกลุ่มผู้สมัคร โดย กรธ.ยืนยันให้มี 20 กลุ่ม ตามผลของการฟังความเห็นของประชาชน 2. การแยกประเภทผู้สมัครแบบอิสระและนิติบุคคล กรธ.ไม่เห็นด้วยที่จะแยกประเภท เนื่องจากอาจขัดรัฐธรรมนูญ ในมุมของความหลากหลายและสิทธิของผู้สมัครที่ทุกคนสามารถสมัครเป็น ส.ว.ได้ และ 3. วิธีเลือก กรธ. ขอยืนยันเรื่องเลือกไขว้ เพราะจะเป็นวิธีที่ป้องกันการฮั้วลงคะแนนได้ดีกว่าเลือกตรง

กรธ.มีมติเห็นแย้งร่าง ก.ม.ลูก ส.ส. 4 ประเด็น ส.ว. 3 ประเด็น เสนอ สนช.ตั้งกรรมาธิการร่วมถกพิจารณา 7 ก.พ. 2561 15:10 7 ก.พ. 2561 15:57 ไทยรัฐ