วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คำสั่งกับ รธน. ใครใหญ่?

คำสั่งกับ รธน. ใครใหญ่?

  • Share:

การชุมนุมกลายเป็นเรื่องราวถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เมื่อกลุ่มยุติธรรมภิวัตน์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวและต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย องค์กรพิทักษ์สยาม และกลุ่ม กปปส. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะศาลเคยวินิจฉัยแล้วว่าชอบด้วยกฎหมาย แต่ตำรวจและอัยการยังฟ้อง กปปส.ในข้อหากบฏ

ทนายความของกลุ่มชี้แจงว่า เมื่อปี 2555 ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวขององค์กรพิทักษ์สยามเป็นการชุมนุมโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่เข้าข่ายพยายามล้มรัฐบาล และศาลรัฐธรรมนูญก็เคยยกคำร้องที่กล่าวหาว่าการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ไม่ชอบด้วยกฎหมายแสดงว่าเป็นการชุมนุมโดยชอบ แต่แกนนำ กปปส. ยังถูกฟ้องในข้อหาร้ายแรง

รัฐธรรมนูญระบุว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผล ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ แต่การที่ตำรวจและอัยการฟ้องคดีแกนนำ กปปส. ทำให้สงสัยว่าไม่ยอมรับว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับตนใช่หรือไม่ จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อไป

การชุมนุมขององค์กรพิทักษ์สยามและ กปปส. เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต แต่แม้ในปัจจุบันก็เป็นปัญหา ขณะที่มีองค์กรภาคประชาชนหลายกลุ่ม ออกมาชุมนุมในรูปแบบต่างๆมากขึ้น ผู้ชุมนุมถูกจับกุมดำเนินคดี บางกลุ่มได้รับการคุ้มครองจากศาลปกครอง จึงเดินหน้าต่อไปได้ มีปัญหาว่าหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ยังห้ามประชาชนใช้สิทธิชุมนุมอีกหรือ

แม้แต่นายตำรวจใหญ่ระดับรอง ผบ.ตร.บางท่าน ก็อาจเข้าใจผิดว่าตำรวจมีอำนาจห้ามการชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 แต่กฎหมายฉบับนี้ระบุว่าผู้จัดการชุมนุมต้อง “แจ้งการชุมนุม” ต่อหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ ก่อนการชุมนุม 24 ชั่วโมง ไม่ใช่ “ขออนุญาตชุมนุม” เพียงแต่ห้ามชุมนุมใกล้พระบรมมหาราชวัง หรือสถานที่ที่กำหนด

ตำรวจอาจไม่ยอมผูกพันกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แต่จากการจับกุมดำเนินคดีผู้ชุมนุมในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ายอมผูกพันกับ “คำสั่ง คสช.” ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน มากกว่าผูกพันบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการชุมนุมโดยสงบ จึงมีเสียงวิจารณ์ว่าเมืองไทยขณะนี้มีรัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญ และคำสั่ง คสช.ใหญ่กว่า

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะออกมาในยุค คสช. จึงยึดแนวทางอำนาจนิยม แต่ไม่ถึงกับเผด็จการเต็มใบ เพราะไม่ได้ห้ามชุมนุม เพียงแต่ “แจ้ง” ให้ตำรวจท้องที่ทราบล่วงหน้า และทำตามเงื่อนไขในกฎหมาย แต่กฎหมายที่ห้ามชุมนุมเด็ดขาดคือคำสั่ง คสช. ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญชัดแจ้ง จึงน่าจะร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้