วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.จี้ คสช.หยุดละเมิดสิทธิ กำหนดวันเลือกตั้ง สร้างโรดแม็ปให้ชัดเจน

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์จี้ คสช.หยุดละเมิดสิทธิฯ คุกคามคนเห็นต่าง เรียกร้องกำหนดวันเลือกตั้ง บี้สร้างโรดแม็ปให้ชัดเจน จวกยัดข้อหา ม.116 ผู้ชุมนุม รุนแรงเกินไป

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงว่า การตั้งข้อกล่าวหาโดยฝ่ายรัฐบาลและ คสช. ต่อพี่น้องประชาชนในนามกลุ่ม "We Walk" และกลุ่ม "MBK 39" นั้น 1.ข้อเรียกร้องของประชาชนล้วนมาจากการที่รัฐบาลและ คสช.ไม่สามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จตามที่ได้ประกาศไว้ พฤติกรรมและการไม่รักษาคำมั่นสัญญา ก่อให้เกิดวิกฤติความไว้วางใจและความขัดแย้ง คำสัญญาที่บอกว่าขอเวลาไม่นาน แต่ก็อยู่ในอำนาจเกือบ 4 ปีเกือบเท่ารัฐบาลปกติ และมีแนวโน้มสูงว่าจะขยายต่อไปเรื่อยๆ ยิ่งกว่านั้นมีการวางกลไกเพื่อสืบทอดอำนาจ ผู้นำเปลี่ยนคำพูดในหลายเรื่องหลายครั้ง ดังนั้นย่อมทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความเป็นไปของประเทศ และในตัวผู้นำ 2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาล และ คสช. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชน เนื่องจากรัฐบาลต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และข้อเรียกร้องของทั้งสองกลุ่มเป็นการสร้างการตระหนักรู้และหาทางแก้ปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้งขอให้รัฐบาลได้จัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมา และรักษาคำสัญญาเรื่องการเลือกตั้งที่ผู้นำและรัฐบาลได้ให้ไว้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชน ซึ่งการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนั้น ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้การตั้งข้อกล่าวหาต่อผู้ชุมนุมบางราย ในความผิดตามมาตรา 116 เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินข้อเท็จจริง และไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง การดำเนินการเช่นนี้ย่อมกระทบต่อความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมอย่างแน่นอน

คำแถลงระบุต่อว่า 3.รัฐบาลและ คสช. ต้องไม่สร้างปัญหาใหม่ และเร่งหาทางออกให้กับประเทศคือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สมกับที่อ้างว่าเป็นวาระแห่งชาติ โดยการยกเลิกประกาศและคำสั่งที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และยกเลิกการตั้งข้อกล่าวหาในคดีทางการเมืองที่ผ่านมา ยกเลิกข้อห้ามไม่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง สร้างความชัดเจนให้โรดแม็ปทางการเมืองโดยการประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักลงทุน ยุติการใช้ภาษีประชาชน เจ้าหน้าที่และกลไกของรัฐเพื่อสนับสนุนการอยู่ในอำนาจ และการสร้างความได้เปรียบทางการเมือง สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา ต้องไม่สร้างวาทกรรมว่าถ้ายังขัดแย้ง จะยังไม่มีการเลือกตั้ง และต้องไม่ให้มีการใช้วาทกรรมความขัดแย้งหรือเหมารวมเอาว่าความเห็นที่แตกต่างคือความขัดแย้ง เพื่อช่วยให้อยู่ในอำนาจไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ทางออกของประเทศที่ทำได้ง่ายที่สุดคือ การคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็ว.

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์จี้ คสช.หยุดละเมิดสิทธิฯ คุกคามคนเห็นต่าง เรียกร้องกำหนดวันเลือกตั้ง บี้สร้างโรดแม็ปให้ชัดเจน จวกยัดข้อหา ม.116 ผู้ชุมนุม รุนแรงเกินไป 7 ก.พ. 2561 11:08 7 ก.พ. 2561 11:24 ไทยรัฐ