วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ส.ค.แต่งองค์ลงแข่งตลาดบิวตี้

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมการแปรรูปนม (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอางจากน้ำนมโคสดแท้ 100% จากน้ำนมดิบฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัยการนำน้ำนมโคสด 100% มาเป็นวัตถุดิบนั้น สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำนมโค (บิวตี้มิลค์) ในหลากหลายรูปแบบ มีคุณภาพและใช้ได้จริง อาทิ สบู่จากน้ำนมโคสดแท้ 100% ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมโคสดแท้ 100% และครีมอาบน้ำนมโคสดแท้ 100% ใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื่น เป็นต้น ซึ่งหากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ อ.ส.ค.ก็จะนำผลวิจัยดังกล่าวไปต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มไลน์สินค้าใหม่ของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค จำหน่ายในตลาดต่อไปในอนาคต โดยวางแผนการตลาดไปยังตลาดอาเซียนและในประเทศเป็นหลัก

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกการตลาดครั้งสำคัญของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค โดยการแตกไลน์ธุรกิจ ไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางน้ำนมโค หรือบิวตี้มิลค์ ซึ่งนอกจาก อ.ส.ค.จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยในการลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ทั้งนี้ จากข้อมูลสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในปี 2559 มีมูลค่าการตลาดรวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สูงถึง 280,000 ล้านบาท.

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมการแปรรูปนม 7 ก.พ. 2561 10:35 7 ก.พ. 2561 10:35 ไทยรัฐ