วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดหุ้นเปิดไลฟ์แพลตฟอร์ม

ผุดโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพสู่บริษัทจดทะเบียน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยในระหว่างการเยือนตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ว่า ปีที่แล้วตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ได้เปิดตัว KRX Startup Market (KSM) ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนและแพลตฟอร์มการซื้อขายหุ้นของธุรกิจสตาร์ตอัพ เป็นการต่อยอดไปสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีการเจรจาซื้อขายผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น โดยไม่ต้องผ่านโบรกเกอร์ และไม่ใช่การจับคู่ซื้อขายโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไทยก็กำลังจะเปิด Live Platform (ไลฟ์ แพลตฟอร์ม) มีหลักการใกล้เคียงกับ KSM ซึ่งรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ สนับสนุนสตาร์ตอัพเหมือนกัน เพียงแต่เกาหลีใต้เริ่มก่อนไทยและประสบความสำเร็จมาก ขณะที่นายพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการงานส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า Live Platform คาดว่าจะเปิดตัวเดือน มี.ค.นี้ โดยระบบทำเสร็จแล้ว เหลือเพียงทบทวนกระบวนการรับบริษัทเข้ามาระดมทุน เบื้องต้นมีสตาร์ตอัพ 10 กว่าแห่งเข้ามาคุยรายละเอียดแล้ว

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า ปีนี้ตลาด mai จะมุ่งเน้นดึงบริษัทเทคโนโลยี อินโนเวชั่นให้เข้าจดทะเบียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการ IDE (Innovation Driven Enterprises) หรือโครงการ IDE to IPO เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพที่ผ่านการระดมทุนขั้นต้นไปแล้ว โดยจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเลือกบริษัทนวัตกรรม 50 บริษัท เช่น บริษัท วงใน มีเดีย, บริษัท อุ๊คบี จำกัด หรือบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด เป็นต้น เข้าหลักสูตร 8 สัปดาห์กับหน่วยงานต่างๆที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อปรับศักยภาพบริษัท หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อไปจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การเงิน บัญชี การตลาดและกฎหมาย เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพ สู่การเข้าตลาดหุ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ รอบต่อไปจะเน้นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมายของรัฐบาล (new s-curve) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศ.

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยในระหว่างการเยือนตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ว่า ปีที่แล้วตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ได้เปิดตัว KRX Startup Market (KSM) 7 ก.พ. 2561 10:29 7 ก.พ. 2561 10:29 ไทยรัฐ