วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเร่งขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ หวังรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 5 พัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับการผลิต รวมทั้งสร้างโอกาสการตลาดให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตามแผนมีระยะเวลาการดำเนินงานรวม 5 ปี ตั้งแต่ปี 60-64 ตั้งเป้าสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ 1,000 คน คาดว่าสร้างรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาทต่อเดือน “การดำเนินโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดรูปแบบการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ระยะที่ 2 คือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรอินทรีย์ ระยะที่ 3 ผลักดันเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับใบรับรองการผลิตมาตรฐานกลุ่มเกษตรอินทรีย์”

ด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.จันทบุรี เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับภาคเกษตรในระดับท้องถิ่น โดยกำหนดผู้ประกอบการที่ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคเกษตร เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศ 7 ก.พ. 2561 10:27 7 ก.พ. 2561 10:27 ไทยรัฐ