วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วางแผนจัดการน้ำอีอีซี ครม.สั่งเข้มบริหารให้พอใช้ไปอีก 20 ปี

วางแผนจัดการน้ำอีอีซี ครม.สั่งเข้มบริหารให้พอใช้ไปอีก 20 ปี

  • Share:

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ได้รับทราบแผนการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าโครงการอีอีซีและการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกจะทำให้เมืองขยายตัวและมีแรงงานมากขึ้นปีละ 100,000 คน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น คาดว่าภายในปี 2570 จะมีความต้องการใช้น้ำในพื้นที่อีอีซี 800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากนั้นปี 2579 ความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มเป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงต้องเตรียมจัดหาน้ำให้เพียงพอ

“ปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกมีการจัดหาน้ำได้ประมาณ 427 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่มีความต้องการใช้อยู่ที่ 325 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเสนอแผนเพิ่มปริมาณการจัดหาน้ำด้วยแนวทางต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 6 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มเติม 75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน การสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำใหม่อีก 3 แห่ง กักเก็บน้ำได้เพิ่มอีก 308 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน การเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆรวม 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการสูบกลับน้ำท้ายเขื่อนจะสามารถเพิ่มการจัดหาน้ำได้อีก 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำรวมของพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ในระยะ 10 ปี ซึ่ง ครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผน เพื่อรองรับการจัดหาแหล่งน้ำและปริมาณน้ำเพื่อใช้ในอีอีซี ส่วนแผนงานรองรับความต้องการน้ำในระยะ 20 ปี มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการทำ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้