วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐปั้นฝัน 1 ตำบล 1 สถาบันการเงิน

รัฐปั้นฝัน 1 ตำบล 1 สถาบันการเงิน

  • Share:

ออกกฎหมายยกระดับองค์กรชุมชน nหวังคนจนเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่ม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.จันทบุรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชนเพื่อช่วยให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถรับการบริการทางการเงินได้สะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยกฎหมายฉบับนี้จะส่งเสริมให้องค์กรทางการเงินในชุมชน ทั้งที่เป็นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินชุมชน เข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

“การผลักดันกฎหมายนี้ออกมาถือเป็นการปฏิรูประบบการเงินฐานรากครั้งสำคัญของประเทศไทยที่ประชาชนกว่า 20-30 ล้านคนจะได้รับประโยชน์โดยตรง ทำให้คนมีรายได้น้อยเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานว่า จากข้อมูลในปี 2556 มีปริมาณครัวเรือนของไทยที่ไม่ใช้บริการเงินฝากสูงถึง 19.28% ของครัวเรือนทั้งหมด โดยอัตราครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านเงินฝากสูงสุดเป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ และอาศัยอยู่นอกเขตเมือง และมีคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อ 10%

ทั้งนี้ หลังจากกฎหมายผ่านการเห็นชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้จะมีสถาบันการเงินชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 3,500-7,000 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 1 ตำบล 1 สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่กระทบกับใครไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มอื่นๆ เพราะเป็นการสมัครใจไม่ใช่การบังคับ ขณะที่ในปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 20,000 กว่าแห่ง และมีสถาบันการเงินชุมชนอยู่ 1,700 แห่ง

สาระสำคัญของกฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน มีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบ และส่งเสริมสถาบันการเงินประชาชน กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งจดทะเบียน ดำเนินการ การเพิกถอน พ้นสภาพ รวมถึงประเภทหรือลักษณะสถาบันการเงินประชาชน ออกระเบียบกำหนดคุณสมบัติสมาชิก ให้ความเห็นชอบคำขอจดทะเบียน ยกเลิกและเพิกถอนการเป็นสถาบันการเงินประชาชน กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และผลตอบแทนของสถาบันการเงินประชาชน โดยมีธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนช่วยเหลือ และอาจจะต่อยอดการพัฒนาเป็นอีแบงกิ้งในชุมชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้