วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กป้อม ร่วมถก รมว.กลาโหมอาเซียน รับมือภัยก่อการร้ายในภูมิภาค

บิ๊กป้อม ร่วมถก รมว.กลาโหมอาเซียน รับมือภัยก่อการร้ายในภูมิภาค

  • Share:

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย “บิ๊กป้อม” ร่วมถก รมว.กลาโหมอาเซียน รับมือภัยก่อการร้ายในภูมิภาค เน้นความเป็นเอกภาพของสมาชิกอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมและคณะ ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง 5 - 7 ก.พ. 61 โดย ดร.เอิง เอ็ง เฮน (Ng Eng Hen) รมว.กลาโหมสิงคโปร์ เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์และความท้าทายความมั่นคงของภูมิภาค และหารือร่วมกัน ในการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อดำรงเสถียรภาพความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยเห็นความสำคัญร่วมกันในความร่วมมือด้านการต่อต้านก่อการร้าย การเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดทางทะเล และการรับมือกับความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะและเคมี ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการข่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามและเฝ้าระวังแก้ปัญหาการก่อการร้ายร่วมกัน โดยเน้นถึงความจำเป็นต้องมีเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในฉันทามติของอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคกว่า 600 ล้านคน

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือกับพันธมิตรนอกภูมิภาค ในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในภูมิภาค

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้หารือทวิภาคีกับ พล.อ.รามิซาร์ด ราชูดู รมว.กลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร และได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative ที่อินโดนีเซียเป็นฝ่ายริเริ่ม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข่าวสารระดับยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ใน 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้หารือทวิภาคีกับ ดร.เอิง เอ็ง เฮน (Ng Eng Hen) รมว.กห.สิงคโปร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการฝึก ศึกษาร่วมกันของทั้งสามเหล่าทัพในหลักสูตรต่างๆ และความร่วมมือที่สำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจทางทหารด้านต่างๆ

หลังจากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับ พล.อ.ฉาง ว่านฉวน รมว.กห.สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไม่เป็นทางการ โดยที่ประชุมหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค และขอขอบคุณจีนที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาเซียนในการสร้างความมั่นคงกับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเห็นชอบร่วมกันในหลักการ ให้มีการฝึกร่วมทางทะเลกับจีนในปี 61 โดยให้จัดตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียดร่วมกัน พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นร่วมกันว่า ความร่วมมือกันดำเนินงานของ กห.ไทยและจีน ในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกันต่อไป

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว นอกจากจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมและพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามลำดับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้