วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“จค.ธงชัย” จับคู่อาชีวะไทย-จีน

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่วัดไตรมิตรฯ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวะไทย-จีน พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิอี๋ไต่อี๋ลู่และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธาน มีนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำวิทยาลัยอาชีวะ จำนวน 62 แห่งเข้าร่วม อาทิ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ สถาบันการอาชีวะฯ ภาคกลาง สถาบันการอาชีวะฯ ภาคใต้สถาบันการอาชีวะฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ร่วมลงนามกับสถาบันอาชีวะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 แห่งและอีก 1 มหาวิทยาลัย

โดยพระพรหมมังคลาจารย์ กล่าวว่า ความร่วมมือเพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรใน 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1.ระบบขนส่งทางราง 2. ช่างอากาศยาน 3.แมคคาโทรนิกส์ 4.หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 5.เทคนิคพลังงาน 6.เทคโนโลยีและการท่องเที่ยวและ 7.โลจิสติกส์ และเพื่อตอบสนองกับ 10 อุตสาหกรรมหลักเป้าหมายของประเทศ ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและตามนโยบาย One Belt One Road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน.

ที่วัดไตรมิตรฯ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวะไทย-จีน พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิอี๋ไต่อี๋ลู่และประธานสถาบัน 7 ก.พ. 2561 00:29 7 ก.พ. 2561 00:29 ไทยรัฐ