วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แสนกว่าราย ยังไม่มารับของขวัญปีใหม่ พันบาท ธอส. ขยายเวลาถึงสิ้นก.พ.

ลูกค้ายังไม่มารับของขวัญปีใหม่ 1 พันบาท อีกแสนกว่าราย ธอส. จัดให้ ขยายเวลาจาก 31 ม.ค. ไปจนถึง 28 ก.พ.นี้ ย้ำเฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข ให้นำใบเสร็จ งวดธ.ค 60 ที่ระบุ "ของขวัญปีใหม่ -วินัยการผ่อนชำระ" มาแสดง...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากมอบของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้า และทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2561 ล่าสุดพบว่ามีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมารับของขวัญปีใหม่ 55,153 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ามีโอกาสนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาท และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ลูกค้าของ ธอส. ที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญปีใหม่อีก 109,954 ราย แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อรับของขวัญปีใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขยายระยะเวลาติดต่อขอรับเงินโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย จากกำหนดเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2561 โดยขยายไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561


สำหรับลูกค้าที่จะได้รับของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน เป็นปกติสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด และตรงตามกำหนดเวลาชำระทุกเดือน และต้องชำระเงินงวดเดือนธ.ค. 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 2560

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ได้ด้วยตัวเองที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินงวดรอบเดือนธ.ค. 2560 ที่มีข้อความในใบเสร็จว่า "ของขวัญปีใหม่ -วินัยการผ่อนชำระ" พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ (ตัวจริง) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่.

ลูกค้ายังไม่มารับของขวัญปีใหม่ 1 พันบาท อีกแสนกว่าราย ธอส. จัดให้ ขยายเวลาจาก 31 ม.ค. ไปจนถึง 28 ก.พ.นี้ ย้ำเฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข ให้นำใบเสร็จ งวดธ.ค 60 ที่ระบุ "ของขวัญปีใหม่ -วินัยการผ่อนชำระ" มาแสดง... 7 ก.พ. 2561 00:29 7 ก.พ. 2561 00:30 ไทยรัฐ