วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทย-เดนมาร์ค แตกไลน์ธุรกิจ ผุดบิวตี้มิลค์ เครื่องสำอางจากนมโค 100%

ไทย-เดนมาร์ค แตกไลน์ธุรกิจ ผุดบิวตี้มิลค์ เครื่องสำอางจากนมโค 100%

  • Share:

อ.ส.ค.เตรียมแตกไลน์ธุรกิจแบรนด์ไทย - เดนมาร์ค หวังกินแชร์ตลาดเครื่องสำอาง ดัน 'บิวตี้มิลค์' เครื่องสำอางจากน้ำนมโค 100% บุกตลาดภายในอาเซียน เชื่อช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2561 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมการแปรรูปนม (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อาร์แอนด์ ดี รีเสิร์ช แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด และศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องสำอาง จากน้ำนมโคสดแท้ 100% จากวัตถุดิบน้ำนมดิบฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมโคนมของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.กล่าวต่อว่า จากผลดำเนินการศึกษาวิจัย การนำน้ำนมโคสด 100% มาเป็นวัตถุดิบนั้น สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำนมโค (บิวตี้มิลค์) ในหลากหลายรูปแบบ มีคุณภาพและใช้ได้จริง อาทิ สบู่จากน้ำนมโคสดแท้ 100% ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมโคสดแท้ 100 % และครีมอาบน้ำนมโคสดแท้ 100% ใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื่น เป็นต้น ซึ่งหากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ อ.ส.ค.ก็จะนำผลวิจัยดังกล่าวไปต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มไลน์สินค้าใหม่ของแบรนด์ไทย – เดนมาร์ค จำหน่ายในตลาดต่อไปในอนาคต โดยวางแผนการตลาดมุ่งพัฒนาศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังตลาดอาเซียนและในประเทศเป็นหลัก

"ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการพลิกการตลาดครั้งสำคัญของแบรนด์ไทย - เดนมาร์ค ที่เป็นผู้ผลิตนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์นม โดยการแตกไลน์ธุรกิจ ไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอางน้ำนมโคหรือบิวตี้มิลค์ แบรน์ไทย - เดนมาร์ค ที่ใช้วัตถุดิบจากน้ำนมโค 100% ของเกษตรกรไทยในประเทศ ซึ่งนอกจากอ.ส.ค.จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมของไทยในการลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย" นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว
 
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาและวางแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่วางเป้าหมายสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่มและผลักดันนมไทย – เดนมาร์คสู่นมแห่งชาติ เป็นแบรนด์ในใจของทุกคนในอุตสาหกรรมนมภายในปี 2564

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการตลาดรวม ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สูงถึง 280,000 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกเครื่องสำอาง 112,000 ล้านบาท และมูลค่าภายในประเทศ 168,000 ล้านบาท กว่า 97% ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางรายย่อย กลุ่มเอสเอ็มอี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้