วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.นทพ. นำผบ.หน่วย ขับเคลื่อน 'ไทยนิยม' ชมประชารัฐ สนภ.5 เปิดนิทรรศการ

"ผบ.นทพ." เรียก ผบ.หน่วย นทพ.ทั่วประเทศ สนองนโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" โครงการประชารัฐ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี พร้อมแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยมี "บิ๊กชวน" นำ สนภ.5 นทพ. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ) ที่โรงแรมบาลิออส อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วยทั่วประเทศและฝ่ายอำนวยการ ของ นทพ. และได้สั่งการให้ ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยดำเนินการตามแนวทางโครงการประชารัฐ พร้อมบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนของคณะกรรมการฯ ในทุกระดับ เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และในการนี้ได้นำผลจากการลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ตามโครงการประชารัฐ ของ นทพ. กับ เครือข่ายพันธมิตร มาขยายผล

ทั้งนี้ พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 ได้นำหน่วย สนภ.5 นทพ.จัดนิทรรศการ แสดงผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้ว เช่น โครงการปลูกป่าประชารัฐโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาแปรรูปเป็นสินค้า โครงการข้าวประชารัฐ โครงการตลาดประชารัฐในสถานีบริการน้ำมัน บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) และจัดแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา, ผู้แทนพัฒนาการ จังหวัดนครราชสีมา, นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง, ผู้แทน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ผู้นำส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ในจังหวัด เข้าร่วมจัดและร่วมชมนิทรรศการ ในครั้งนี้.

"ผบ.นทพ." เรียก ผบ.หน่วย นทพ.ทั่วประเทศ สนองนโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" โครงการประชารัฐ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี พร้อมแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยมี "บิ๊กชวน" นำ สนภ.5 นทพ. ร่วมจัดนิทรรศการแสดง 6 ก.พ. 2561 16:58 6 ก.พ. 2561 17:14 ไทยรัฐ