วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตรียมส่งพระธรรมทูตไทยซึมซับพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิ

เตรียมส่งพระธรรมทูตไทยซึมซับพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิ

  • Share:

กรมการศาสนาเผยเตรียมส่งพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปแดนพุทธภูมิ พระย้ำต้องเตรียมพร้อมทบทวนพุทธประวัติ-หลักปฏิบัติ...

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบศาสนกิจนมัสการ สังเวชนียสถาน วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ว่า กรมการศาสนาได้รับข้อมูลจากพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ในปี 2560 มีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางมาสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มากกว่า 65,000 คน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ ศน.ได้คัดเลือกพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายจากทั่วประเทศ ซึ่งยังไม่เคยมายังแดนพุทธภูมิ จำนวน 200 รูป ให้มาศึกษาตามรอยพระพุทธองค์สู่สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดังนั้น ก่อนเดินทางจึงเน้นย้ำให้ศึกษาและทบทวนพุทธประวัติ บทสวดมนต์ หลักปฏิบัติในพระธรรม อีกทั้งขอให้พระสงฆ์ทุกรูปมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทาง ซึ่งจะได้รู้ว่า ตำราเรียน หรือที่อ่านมาก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่ได้มาสัมผัสในสถานที่จริง

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันตนฝากให้พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ซึ่งนอกจากจะเป็นพระวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่ถูกต้องแล้ว ยังจะขอให้ถ่ายทอดเกร็ดความรู้ เรื่องปลีกย่อยที่มีความสำคัญเกี่ยวกับชาวอินเดีย ทั้งด้านสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม มาบรรยายให้คณะสงฆ์ได้รับรู้ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ในพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม ศน.จะมีการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมความรู้ โดยให้พระสงฆ์ที่ได้มาสังเวชนียสถานกลับไปเขียนโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา แล้วส่งมายังศน. ซึ่งจะมีการพิจารณานำโครงการที่ดีมาปรับใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่เด็ก เยาวชน รวมถึงพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจในหลักธรรม ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าหากพระสงฆ์ที่เดินทางมาแล้วไม่สนใจเรื่องที่เป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ก็จะเสียประโยชน์ ไม่เฉพาะต่อตนเอง แต่ส่งผลเสียต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ไม่บรรลุผลด้วย

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานทุนทรัพย์ตั้งกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงขอให้พระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกมายังสังเวชนียสถาน ตั้งใจเรียนรู้และมาปฏิบัติศาสนกิจถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ และสร้างศรัทธาต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าคณะผู้บริหารของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมทีมแพทย์ ในการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้แสวงบุญชาวไทยยังศูนย์อำนวยความสะดวกในวัดไทยทั้ง 9 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบลด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้