วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


กิตติทัช อภิศักดิ์ศิริกุล ผู้บริหารเว็บไซต์ GLOBISH นำความรู้พัฒนาภาษาแก่คนทำงาน

หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด ความสามารถ “กิตติทัช อภิศักดิ์ศิริกุล” หนุ่มวิศวะคอมพิวเตอร์นำความชำนาญที่มีมาทำงานสร้างเม็ดเงินและพัฒนาความรู้ของคนในสังคม โดยสร้างเว็บไซต์พัฒนาความรู้ด้านภาษาที่เป็นปัญหาของพนักงานออฟฟิศในปัจจุบัน ให้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้ทันที

ทัช-กิตติทัช ทายาทของผู้บริหารการเงินมืออาชีพ สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร “ยูโอบี” กับ อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ซีอีโอ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เล่าว่า ตนสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็ก พอเรียนจบจาก ร.ร.นานาชาติร่วมฤดี ในใจคิดว่าเรียนบัญชีตามพ่อและแม่ หรือเรียนวิศวะเหมือนพี่สาวดี สุดท้ายตัดสินใจเรียนวิศวะ ภาคอินเตอร์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเลือกเรียนข้อมูล สื่อสารและสารสนเทศ พอเรียนจบก็ไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ด้าน Engineering in Operation Research ที่ประเทศสหรัฐฯ

พอจบกลับมา ก็มาร่วมกับเพื่อนก่อตั้งบริษัท Concept Reach ซึ่งได้คุยกับเพื่อนไว้ก่อนไปเรียนต่อแล้ว จึงกลับมาทำฝันให้เป็นจริง ด้วยการทำเว็บไซต์ www.deehub.com ให้ผู้สนใจมาโหลดสินค้าขาย นอกจากนี้ ยังเป็น software house ทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้กับองค์กรใหญ่และบริษัทเล็กๆด้วย จากนั้นมีคนแนะนำให้รู้จักซีอีโอของบริษัท Globish Academia (Thailand) จำกัด ซึ่งทำเว็บไซต์ www.globish.co.th สอนภาษาอังกฤษ จึงมีความสนใจไอเดียการตั้งบริษัท จึงเข้ามาร่วมงานเมื่อปี 2559 จนปัจจุบันรั้งตำแหน่ง Chief Operating

“ไอเดียเริ่มต้นของการตั้งบริษัทมาจากชาวญี่ปุ่นที่เคยทำงานในเมืองไทยและรักเมืองไทย อยากทำอะไรให้กับสังคมไทย เขาเห็นว่า คนไทยโดยเฉพาะคนในวัยทำงาน จะมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษอย่างมาก เลยอยากที่จะทำอะไรช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ จึงชวนคนไทยที่รู้จักมาร่วมทีมกันก่อตั้ง ผมไม่ทันเข้ามาในช่วงแรก แต่ได้มาร่วมเมื่อตอนที่บริษัทกำลังจะเปลี่ยนมาเป็น start up จึงได้มาร่วมทำโครงสร้างและกลยุทธ์ โปรแกรมเมอร์ รวมทั้งทำเอกสารการระดมทุนครั้งที่ 2 ซึ่งผมได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์การทำงานที่เยอะมาก เมื่อเทียบกับเวลาการทำงาน และแม้เราจะเปลี่ยนไปเป็น start up แต่เรายังคงไอเดียเดิมที่อยากจะช่วยคนไทยให้ทันต่อโลกโลกาภิวัตน์ โดย เฉพาะในเรื่องภาษา ที่เน้นการนำไปใช้ได้เลย

โดยจะใช้วิธีการสอนแบบ face time เห็นหน้าอาจารย์ที่สอน ซึ่งจะเป็นชาวต่างชาติ อย่างฟิลิปปินส์และ ประเทศทางยุโรปตะวันออก โดยครูผู้สอนเขาก็อยู่ในประเทศของเขา คนที่อยากเรียนสามารถเข้าไปจองเวลาที่จะเรียนล่วงหน้า 1 ชม. มีการเรียนทั้งแบบ ตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม คนที่เรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 25-35 ปี เป็นคนวัยทำงาน ที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติ เราจึงเน้นในเรื่องการฟัง พูด การใช้งาน แต่ตอนนี้เรามีหลักสูตรสำหรับเด็ก 7-15 ปี ด้วย”

แม้จะสั่ง สมการทำงานไม่มากนัก แต่ ทัช หนุ่มไฟแรงวัย 27 ปีผู้นี้ บอกว่า ตอนนี้ผมเกือบจะแก่สุดในบริษัทแล้ว ตนชอบการทำงาน ที่บริษัทนี้ เพราะซีอีโอเขาให้ความสำคัญเรื่องพัฒนา คน คนทำงานสามารถหมุนเวียนทำงานไปเรื่อยตามความสามารถ วัฒนธรรมองค์กรเกื้อหนุนซึ่งกัน และกัน นอกจากนี้ เรายังมีเป้าหมายขององค์กรที่จะช่วยสังคมจริงๆ ให้การทำงานสร้างเม็ดเงินและช่วยสังคม ซึ่งนิยามความสำเร็จในชีวิตของตนเอง คือ ถ้ามีโอกาสเป็นหนึ่งในปัจจัยในความสำเร็จของผู้อื่นจะรู้สึกดีใจมาก เพราะทำให้ตนรู้สึกประสบความสำเร็จไปด้วย......นี่แหละ คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ต่อไป.

หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด ความสามารถ “กิตติทัช อภิศักดิ์ศิริกุล” หนุ่มวิศวะคอมพิวเตอร์นำความชำนาญที่มีมาทำงานสร้างเม็ดเงินและพัฒนาความรู้ของคนในสังคม โดยสร้างเว็บไซต์พัฒนาความรู้ด้านภาษา 6 ก.พ. 2561 15:19 6 ก.พ. 2561 15:19 ไทยรัฐ