วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสอบก่อนบูรณะ

นักโบราณคดีชาวอียิปต์ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ร่องรอยความเสียหายของตุ๊กตารูปสลักหงส์ที่วางอยู่บนไข่ เพื่อจะบูรณะให้กลับมาสมบูรณ์ ซึ่งการฟื้นฟูศิลปวัตถุโบราณเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความละเอียดอ่อนเพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปสลักหงส์ชิ้นนี้เป็นสมบัติของฟาโรห์ตุตันคามุน กษัตริย์ในราชวงศ์ที่ 18 แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แกรนด์ อียิปเชียน ตั้งอยู่ชานกรุงไคโร เมืองหลวงแห่งอียิปต์.

นักโบราณคดีชาวอียิปต์ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ร่องรอยความเสียหายของตุ๊กตารูปสลักหงส์ที่วางอยู่บนไข่ เพื่อจะบูรณะให้กลับมาสมบูรณ์ ซึ่งการฟื้นฟูศิลปวัตถุโบราณเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความละเอียดอ่อน 6 ก.พ. 2561 13:49 6 ก.พ. 2561 13:51 ไทยรัฐ