วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดาวประดับบ่า

ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่หลายคนรอคอย

พิธีประดับเครื่องหมายยศ “ว่าที่ ร.ต.ต.” แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

เป็นอีกปีที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เดินทางไปเป็นประธาน ประดับยศแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 71

ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 274 นาย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ รร.นายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ภายในงาน ยังมีพิธีมอบรางวัลเรียนดี “โล่ทอง” ที่มีคะแนนอันดับ 1 แก่ ว่าที่ ร.ต.ต.นิตินัย เทพเทียน รางวัลเรียนดี “โล่เงิน” มีคะแนนอันดับ 2 แก่ ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง สิริลักษณ์ สร้อยมาลี และรางวัลเรียนดี “โล่ทองแดง” มีคะแนนอันดับ 3 แก่ ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ณัฐชา เครือแตง

โล่ความประพฤติดีเยี่ยม แก่ ว่าที่ ร.ต.ต.นันทวุฒิ ใบงาม หัวหน้านักเรียนประจำรุ่น

พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวให้โอวาทว่า อยากให้มีความภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มุ่งมั่นตั้งใจนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบันหลักอันทรงเกียรติแห่งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ในการทำงาน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน เป็นธรรม มีมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ยุค ตำรวจไทย 4.0

ผบ.ตร.ย้ำด้วยว่า ให้รู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ หมั่นสร้างจิตสำนึก คิดดี พูดดี ทำดี ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรม และยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตรงกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อความสำเร็จในชีวิตราชการ ชีวิตส่วนตัว

สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งหมดอยู่ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมที่อยากเห็นนักเรียนนายร้อยตำรวจผ่านออกจากรั้วสามพราน มีจิตวิญญาณที่จะรักษากฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

มี “ดาวประดับบนบ่า” เป็นตรารับรองคุณภาพ.

สหบาท

ภาพจาก : เฟซบุ๊กกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่หลายคนรอคอย พิธีประดับเครื่องหมายยศ “ว่าที่ ร.ต.ต.” แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด... 6 ก.พ. 2561 12:18 6 ก.พ. 2561 13:21 ไทยรัฐ