Thairath Logo
กีฬา

ร้องลูกตาย

Share :

นายณัฐพล วัชรมณเฑียร บิดา ด.ญ.ภัทราพร หรือน้องเนิร์ต วัชรมณเฑียร อายุ 11 ขวบ นร.ป.5 ร.ร.วัดทุ่งครุ กทม. เข้าร้องมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังคาใจที่ลูกถูกครูสั่งวิ่งรอบสนาม 4 รอบจนเป็นลมและเสียชีวิต.

อ่านเพิ่มเติม...
ร้องลูกตายณัฐพล วัชรมณเฑียรน้องเนิร์ตวิ่งรอบสนามวัดทุ่งครุข่าวทั่วไป