วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แต่งตั้งรองสำนัก-ผู้ช่วยปลัด กทม.

แต่งตั้งรองสำนัก-ผู้ช่วยปลัด กทม.

  • Share:

อัศวินขยับเก้าอี้ ผอ.เขตดุสิตขึ้น ผช.ปลัด, ดินแดงคืนถิ่นสำนักโยธา

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 446/2561 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับต้น จำนวน 17 ราย ดังนี้ 1.นายบรรลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด กทม. 2.นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผอ.เขตลาดพร้าว ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด กทม. 3.นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ตรวจราชการสูง กทม. ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการโยธา 4.นายจิระเดช กรุณกฤตกุล ผอ.สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการโยธา 5.นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผอ.เขตดินแดง ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักผังเมือง 6.นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล ผู้ตรวจราชการสูง กทม. ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักผังเมือง 7.ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผอ.เขตวัฒนา ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

8.นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ ผอ.โรงพยาบาลกลาง ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการแพทย์ 9.นายธนิต กิตติพัธโนทัย ผอ.สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการศึกษา 10.นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผอ.สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการระบายน้ำ 11.นางสาวพนิตนาฎ ธนาอภินันทน์ ผอ.เขตบางบอน ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม 12.นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผอ.เขตพญาไท ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 13.นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ ผอ.เขตบึงกุ่ม ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักการคลัง 14.นายประชา พัฒนรัฐ ผอ.เขตตลิ่งชัน ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักเทศกิจ 15.นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผอ.เขตวังทองหลาง ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักพัฒนาสังคม 16.นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงบประมาณ และ17.นายธนกร ไชยศรี ผอ.เขตหนองแขม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้