วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกือบแล้ว


นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือที่ชาวบ้านเรียก “หมอแสง” (คนที่ 2 จากซ้าย) ที่แจกยาสมุนไพรรักษามะเร็งแก่ผู้ป่วยมะเร็งจากทั่วประเทศที่หลั่งไหลเดินทางมาในแต่ละวัน กำลังได้รับการพิจารณา ขึ้นทะเบียนเป็น “หมอพื้นบ้าน” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่ขณะนี้ยังติดขัดในขั้นตอนอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น.

กำลังได้รับการพิจารณา ขึ้นทะเบียนเป็น “หมอพื้นบ้าน” จากกรมการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่ขณะนี้ยังติดขัดในขั้นตอน 3 ก.พ. 2561 01:40 3 ก.พ. 2561 01:40 ไทยรัฐ