Thairath Logo
กีฬา

เกือบแล้ว

Share :


นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือที่ชาวบ้านเรียก “หมอแสง” (คนที่ 2 จากซ้าย) ที่แจกยาสมุนไพรรักษามะเร็งแก่ผู้ป่วยมะเร็งจากทั่วประเทศที่หลั่งไหลเดินทางมาในแต่ละวัน กำลังได้รับการพิจารณา ขึ้นทะเบียนเป็น “หมอพื้นบ้าน” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่ขณะนี้ยังติดขัดในขั้นตอนอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น.

อ่านเพิ่มเติม...
หมอแสงแสงชัย แหเลิศตระกูลรักษามะเร็งหมอพื้นบ้านขึ้นทะเบียนสุขภาพ